Direkt till Platser

Platser är Riksantikvarieämbetets tjänst för berättelser och minnen.

Här kan du gå direkt in i Platser:

Till Platser 

Vill du få veta mer om tjänsten eller få tips och råd om tjänsten kan du läsa mer om Platser här.

Så här hanterar Riksantikvarieämbetet personuppgifter

Här hittar du information om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter. Du hittar även information om behandling av personuppgifter på Platser.

Driftsinformation

De senaste dagarna har en del användare haft problem med att komma in på Platser. Nu är felet åtgärdat men om du haft problem så behöver du tömma cachen en gång. Det gör du genom att trycka ctrl + f5.