Anmälningsformulär / Registration form online DHA41

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): In connection with the submission of your application, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.

  • Kontaktperson
  • Dyes in History and Archaeology
  • Museiavdelningen
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Event