( Alla rättigheter förbehålles)

IPM training courses

Monday 20 May 2019, the day before the conference, two IPM training courses will be arranged, one in English, the other in Swedish.

Tutors are Dr. Pascal Querner (in English) and Niklas Apelqvist (in Swedish).

Time: 10:00–17:00.

Place: Swedish Museum of Natural History, Frescativägen 40 (nearest underground station: Universitetet)

Fee: 1 875 SEK incl. VAT.

You can register for the course in connection with the registration for the conference.

About the course in English

The IPM workshop is divided in lectures and practical work. The aim of the short course is to show the participants how integrated pest management (IPM) is working, the most important aspects (monitoring, prevention, treatment, insect biology) and give some guide lines how it is applied. The information can help the institution to evaluate or modify their IPM program (if they have one, otherwise it is a good start). Participants from art, natural history, ethnology museums, archives or libraries can all participate as the general procedures for the IPM program are the same. After the course the participants should be able to start a monitoring program in their home institution, be able to identify the most important insect pests, know preventive measures like cleaning, sealing the building, temperature regulation, quarantine and select between the chemical free treatment methods like heating, freezing, nitrogen, CO2, microwave or parasitic wasp reseal. Traditional treatment methods with biocides are presented and advantages and disadvantages discussed.

Tutor: Dr. Pascal Querner, University of Natural Resources and Life Sciences-Institute of Zoology, Vienna, Austria

About the course in Swedish

Kurs om skadedjur i museer, arkiv och biliotek, med föreläsningar och lite praktiskt arbete om hur man känner igen de olika skadedjuren och hur man kan arbeta förebyggande för att slippa dem. Syftet med kursen är att få en bättre kunskap om skadedjur,  hur de ser ut och hur de lever. En genomgång av förebyggande arbete och hur man kan bekämpa dem med så giftfria metoder som möjligt vid ett angrepp. Kursen vänder sig främst till deltagare från konst-, kultur- och naturhistoriska eller etnografiska museer samt arkiv och bibliotek, då de överlag ställs inför samma problem och skadedjur. Efter kursen bör deltagarna kunna starta ett program för inspektion av skadedjur och även känna igen de vanligaste man kan råka ut för. De bör även ha en grundläggande kunskap om förebyggande skadedjursarbetet samt en viss kunskap om hur skadedjursangrepp bör behandlas. Det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner om hur man har använt gifter i samlingar tidigare.

Lärare: intendent Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm