Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Ny utvärdering om byggnadsminnen

  Nyköpings stadshus. Byggnaden blev byggnadsminnesförklarad 2012.

  Riksantikvarieämbetet har genomfört en utvärdering av länsstyrelsernas förutsättningar att bilda nya byggnadsminnen. Resultaten visar att systemet i stort fungerar i enlighet med lagstiftningen, men att länsstyrelserna många gånger anser den svår att tillämpa. Utvärderingen visar också att de flesta byggnadsminnesförklaringar

 • Att ta tillvara kulturvärden vid ökat byggande

  Jan Norrman

  Kommunerna behöver bättre förutsättningar för att ta hand om bebyggelsens kulturvärden när byggandet ökar. Det visar Riksantikvarieämbetets nya rapport Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser. I rapporten framkommer bland annat att två av tre kommuner som ingått i studien bedömer att de

 • Ny vägledning för statliga byggnadsminnen

  Vägledning för statliga byggnadsminnen

  Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny vägledning för statliga byggnadsminnen som nu täcker hela förordningen som ändrades 2014. Hänsyn har också tagits till ändrade omvärldsfaktorer samt erfarenheter från den tidigare vägledningen som endast omfattade tillståndsansökan och tillståndprövning av ändringar. Nu ges

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 2

  Kategorier: Byggnader

  Etiketter:

 • Nu kan du ladda ner Gotland till Minecraft

  Almedalen i Minecraft,.

  Nu har vi förfinat och bearbetat de kartor som Lantmäteriet har skapat för spelet Minecraft. Med hjälp av Lantmäteriets geografiska data, laserskanningen av Sverige och data från byggnadsregister har vi skapat en karta med byggnader över Gotland och markerat ut

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 6

  Kategorier: Byggnader

  Etiketter:

 • Medborgarundersökning om historiska platser

  Almviks Tegelbruk.

  Vad betyder historiska platser för dig. Under hösten genomförs en  medborgarundersökning om människors intresse och relation till historiska platser. Under hösten kommer Riksantikvarieämbetet med hjälp av SCB att skicka ut en enkät till 3 000 slumpvist utvalda personer i åldern

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 6

  Kategorier: Byggnader

  Etiketter:

 • Bristande tillgänglighet i historiska byggnader

  Många byggnadsminnen brister i tillgänglighet.

  Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013-2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort. Riksantikvarieämbetet har granskat tillgängligheten till byggnadsminnen som är

 • FoU-konferens oktober 2015

  Staty av en människa framför en äldre byggnad

  Den 22 oktober 2015 arrangerade Riksantikvarieämbetet en konferens tillsammans med Certec, Avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Syftet med konferensen var dels att belysa forsknings- och utvecklingsbehov, dels att knyta kulturmiljöns

Gå till sida 1 (Denna sida), 2, 3, 4, 5. 5 Nästa