Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Dags att söka pengar för forskning och utveckling

  Stjärnhus i Gullänget, Örnsköldsviks kommun

  Nu är har årets ansökan till Riksantikvarieämbetets FoU-program öppnat. För 2018 finns totalt 14 miljoner kronor att fördela varav fyra miljoner till nya projekt. Projekten kan vara högst tre år och ha en budget på maximalt 750 000 kr per år. Utlysningen sker inom ramen för Riksantikvarieämbetets

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter:

 • Anvisningar, blanketter, beslut och program FoU

  Här samlar vi anvisningar, blanketter, forskningsprogram och fördelningsbeslut för nedladdning.   Anvisningar Anvisningar för sökande till FoU-anslag (pdf) Allmänna villkor för FoU-bidrag vid Riksantikvarieämbetet (pdf) Externa projekt – rutiner FoU-bidrag Interna projekt – rutiner FoU-anslag Anvisning slutredovisning FoU (pdf) Blanketter Rekvisitionsmall FoU Exempel (pdf) Halvårsredovisning mall

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter:

 • Beredningsprocess FoU

  Ansökningarna bereds inom Riksantikvarieämbetet med hjälp av en beredningsgrupp, relevansgranskare samt externa vetenskapliga granskare. Här värderas projektens relevans för kulturmiljöområdet, projektets anknytning till gällande FoU-program samt den vetenskapliga kvalitén. Bedömning görs även av projektets bidrag till nyorientering för såväl forsknings-

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter:

 • Ny forskningsutlysning – Digital Heritage

  Eddie 1_DSC2225_Foto Rikkard Häggbom_CC BY

  Det finns nya pengar att söka för forskare i Sverige som vill delta i forskningskonsortier med andra länder i Europa. Nu öppnar den internationella forskningsutlysningen JPICH Digital Heritage, som för Sveriges del leds av Riksantikvarieämbetet. Följande teman står i fokus

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter:

 • Beslut om fördelning av forskningsmedel för 2017

  Silverskatt från vikingatiden funnen i Sundveda, Sigtuna

  Riksantikvarieämbetet har nu beslutat om fördelningen av forsknings- och utvecklingsmedel för 2017. Totalt har 22 projekt beviljats sammanlagt 14 miljoner kronor. Inom det nya FoU-programmet 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö fördelar Riksantikvarieämbetet 14 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter:

 • Ny forskning om det industriella arvet

  industrihistoriskapublikationer

  Nu finns tre nya forskningsrapporter om Bergslagens industriella kulturarv. De tre publikationerna har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet. De tre rapporterna heter i tur och ordning: Bergslagen – en industriregion i upplösning?, Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

  Etiketter: Kulturarv

 • Kulturarv i krig och konflikt

  Den rekonstruerade Stari Most i Mostar. Dess föregångare stod i över 400 år innan den sprängdes av bosnienkroatiska styrkor i kriget 1993.

  I samband med inbördeskriget i Syrien har frågan om kulturarv i krigsområden blivit högaktuell. Men det är inte första gången i historien som kulturarvet blir till måltavla i en konflikt. I en nyutgiven forskningsöversikt finansierad med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet erbjuds 

 • Dags att ansöka om FoU-medel

  Unik silverskatt från vikingatiden, bestående av ca 450 silvermynt.

  Nu öppnar den första anslagsutlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö. Det bärande temat i FoU-programmet handlar om kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för ett hållbart och inkluderande samhälle. Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett bakgrund, upplever

 • Gästkollegor tog sig an ”Monogram”

  Thérèse Lilliegren, Kaj Thuresson, Magnus Mårtensson, My Bundgaard.

  Riksantikvarieämbetets Kaj Thuresson och Magnus Mårtensson var i dagarna på Moderna Museet och arbetade med Robert Rauschenbergs ”Monogram”, som en del av ett gästkollegeprojekt. Hej Kaj och Magnus! Hur kom sig det här samarbetet? K: Thérèse (Lilliegren) från Moderna Museet

 • 14 miljoner kronor till FoU-projekt 2016

  Åtvidaberg

  Riksantikvarieämbetet fördelar 14 miljoner kronor till FoU-projekt nästa år. År 2016 är det sista anslagsåret i pågående FoU-program. Den största delen av pengarna går till fortsatt finansiering för fleråriga projekt som har sitt sista anslagsår 2016. Fortsatta anslag ges också som

Gå till sida 1 (Denna sida), 2, 3, 4, 5. 5 Nästa