Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Tidsresor

  Tidsresa på Glimmingehus Följ med på en spännande resa i tiden på Glimmingehus! Till hösten sätter vi äntligen igång med vår nya tidsresa Skiftedagen på Stora Glimminge. En dag där elever och lärare får agera tjänstefolk på Glimminge år 1507.

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Ecclesiastical inventories

  Each category is shown with a letter to denote the permit or licence, or both, that are or may be required: See explanation at the bottom of the page. Ecclesiastical inventories according to Chapter 4 of kulturmiljölagen (1988:950) (Category under

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Kyrkliga inventarier

  Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs/kan behövas. Se förklaring längst ned på sidan. Kyrkliga inventarier enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)   Kyrkliga inventarier som är äldre än 100 år, har

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Reformation pågår!

  Reformationsåret 2017 Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkodörren i Wittenberg. 1517 är också det år som Västerås domkyrka stod färdig i sin nuvarande form. Sveriges regentpar Sten Sture d.y. och Kristina Gyllenstierna hade

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Att komma igång med Spectrum

  Starta med den process som är i störst behov att ses över eller börja med någon av de åtta processer som är primära inom Spectrum och samlingsförvaltning. De åtta primära processer är: Inkommande objekt Förvärv Kontroll av placering och förflyttning

 • Digisam

  Riksantikvarieämbetet, Staben Box 5405 114 84 Stockholm Växel: 08-5191 80 00 Fax: 08-663 35 28 E-post: registrator@raa.se Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.   Lars Lundqvist Tf enhetschef Digisam 08-5191 85 65 Antonio Molin Utredare Digisam 08-5191 84 23 Moa

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Webbmöten om samlingsförvaltning

  Webbmöte om samlingsförvaltning

  Riksantikvarieämbetet ger stöd till samlingsförvaltare i frågor rörande förvaltningen av samlingar. Stöd kan utformas på olika sätt och vi har valt många olika metoder som att arrangera  konferenser, som Samlingsforum, vårda-väl blad, nätverksmöten inom specifika områden och olika utbildningsinsatser.  Då

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Reach

  Vad är Reach? Reach är EU:s kemikalieförordning som trädde i kraft under 2007. Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Syftet med Reach är att förbättra skyddet för människor och miljö från risker som orsakas av kemikalier.

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

 • Blanketter – tillstånd och bidrag

  På den här sidan har vi samlat blanketter som behövs för att söka ett antal av de tillstånd och bidrag som Riksantikvarieämbetet har hand om. De är uppdelade i två områden, tillstånd och bidrag. Tillstånd Ansökan om tillstånd till ändring

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

  Etiketter:

Gå till sida 1 (Denna sida), 2, 3, 4, 5, 28 Nästa