Nyhetslista

Visar 1-6 av 6

 • Grattis på världsstandarddagen!

  Gratulationskort från 1935, Bohusläns museum.

  Den 14:e oktober varje år firas ”världsstandarddagen”, World Standards Day. Syftet är att uppmärksamma det arbete som experter världen över lägger ned på att utveckla gemensamma standarder. En grupp fokuserar helt på bevarande av kulturarv och där deltar Riksantikvarieämbetet. En

 • Verktyg för kvalitetssäkring av byggnadsvård

  färgarkeologi 054

  I höst blev det klart: den europeiska standardiseringskommittén för bevarande av kulturarv har fått en ny Working Group (WG) med turnumret 13. Denna internationella arbetsgrupp har till uppgift att ta fram standarder inom området arkitekturbundet måleri och ytskikt och kommer

 • Äntligen på svenska

  Man tager vad man haver

  SPECTRUM: en standard för samlingsförvaltning finns nu tillgänglig på svenska. För att kunna bevara och använda museisamlingar idag och i framtiden behöver vi kunskap, engagemang och en bra struktur. Som stöd för samlingsförvaltare finns nu samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM 4.0 på svenska.

 • Ett slumrande verktyg för kulturvården

  Standarder finns överallt omkring oss och driver fram nya produkter och metoder.

  Inom kulturvården är standarder som verktyg ännu i sin linda. Ett samarbete på europeisk nivå har dock pågått sedan 2002. Genom att använda fastställda definitioner, specifikationer och rutiner underlättas samarbete mellan olika branscher och aktörer. I våras presenterade Sveriges Standardiseringsförbund