Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen ansvarar för det centrala stödet till Riksantikvarieämbetets övriga avdelningar samt för myndighetens verksamhetsstyrning.

Administrativa avdelningen bedriver även olika verksamhets- och systemutvecklingsprojekt för myndigheten.

Riksantikvarieämbetet, Administrativa avdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Administrativa avdelningen består av enheterna Ekonomi, IT, Juridik och HR som finns i Visby samt Service som finns både i Stockholm och Visby.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Jesper Andersson
Avdelningschef/administrativ chef
08-5191 82 75

Anneli Hellmin
Administrativ assistent
08-5191 84 12

Ekonomienheten

Per Benéus
Tf Ekonomichef
08-5191 81 32

Ylva Svangren
Ekonomichef
Tjänstledig t.o.m januari 2021

Helén Arvidsson
Ekonomiadministratör
08-5191 80 32

Tina Brandeborg
Controller
08-5191 82 83

Jonas Thörnfeldt
Controller
08-5191 82 84

Johannes Wattskog
Controller
08-5191 82 85

IT-enheten

Christer Lundgren
IT-chef
08-5191 81 25

Hampus Ahlbom
Systemtekniker
08-5191 81 28

Mattias Ahlström
Systemtekniker
08-5191 81 38

Jens Bäckström
IT-tekniker
08-5191 83 50

Johan Carlström
IT-tjänsteansvarig
08-5191 82 68

Sara Van Echelpoel 
Systemtekniker
08-5191 81 46

Magnus Hansson
Support-tekniker
08-5191 86 06

Odette Irakoze
Systemtekniker
08-5191 81 34

Fredrik Jonsson
Systemtekniker
08-5191 81 36

Robert Lang
IT-samordnare
08-5191 81 27

Thomas Larsson
Systemtekniker
08-5191 82 25

Björn Linde
Förändringsledare
08-5191 80 46

Lena-Maria Lindgren
IT-administratör
08-5191 89 13

Anders Luks
Systemtekniker
08-5191 81 75

Fredrick Östergren
Systemtekniker
08-5191 81 37

Juridikenheten

Marie Green
Tf enhetschef
08-5191 83 83

Thérèse Agehed
Upphandlare
08-5191 81 19

Maria Barkin
Tf chefsjurist
08-5191 80 08

Agneta Holmgren
Verksarkivarie
08-5191 82 27

Anna Hult
Verksjurist
08-5191 80 53

Sofia Kullman
Verksjurist
08-5191 81 21

Nils Åberg
Verksjurist
08-5191 81 20

HR-enheten

Sara Harring
Tf HR-chef
08-5191 81 17

Therése Linder
HR-konsult
08-5191 81 13

Tina Stenhoff
HR-administratör
08-5191 81 87

Isa Seigerlund
HR-konsult
08-5191 81 62

Jenny Lundqvist
HR-konsult
08-5191 81 12

Serviceenheten

Fredric Dahlgren
Enhetschef
08-5191 82 75

Thomas Axelsson
Huvudregistrator
08-5191 82 33

Mikael Hasselblad
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 80 30

Anders Jakobsson
Vaktmästare (Visby)
08-5191 81 80

Charlotte Liljegren
Registrator
08-5191 89 11

Thomas Skog
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 80 30