Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen ansvarar för det centrala stödet till Riksantikvarieämbetets övriga avdelningar samt för myndighetens verksamhetsstyrning.

Administrativa avdelningen bedriver även olika verksamhets- och systemutvecklingsprojekt för myndigheten.

Riksantikvarieämbetet, Administrativa avdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Administrativa avdelningen består av enheterna Ekonomi, IT, Juridik och Personal som finns i Visby samt Service som finns både i Stockholm och Visby.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Jesper Andersson
Avdelningschef
08-5191 82 75

Anneli Hellmin
Administrativ assistent
08-5191 84 12

Ekonomienheten

Ylva Svangren
Ekonomichef
08-5191 81 78

Helén Arvidsson
Ekonomiadministratör
08-5191 80 32

Per Benéus
Redovisningsekonom
08-5191 81 32

Susanne Korall
Controller
08-5191 81 43

Kjell Thomsson
Controller
08-5191 81 02

Johannes Wattskog
Controller
08-5191 82 85

IT-enheten

Christer Lundgren
IT-chef
08-5191 81 25

Mattias Ahlström
Systemtekniker
08-5191 81 38

Jens Bäckström
IT-tekniker
08-5191 83 50

Magnus Hansson
Support-tekniker
08-5191 86 06

Odette Irakoze
Systemtekniker
08-5191 81 34

Fredrik Jonsson
Systemtekniker
08-5191 81 36

Robert Lang
Telesamordnare
08-5191 81 27

Thomas Larsson
Systemtekniker
08-5191 82 25

Björn Linde
Förändringsledare
08-5191 80 46

Lena-Maria Lindgren
IT-administratör
08-5191 89 13

Anders Luks
Systemtekniker
08-5191 81 75

Anna Thulin
Tjänsteansvarig
08-5191 82 53

Fredrick Östergren
Systemtekniker
08-5191 81 37

Fredrik Westergaard
Tjänstledig
Verksamhetsutvecklare
08-5191 80 47

Juridikenheten

Catharina Sojde
Chefsjurist
08-5191 80 84

Marie Green
Inköpare
08-5191 83 83

Maria Barkin
Verksjurist
08-5191 80 08

Gerd Hansson
Upphandlare
08-5191 85 40

Agneta Holmgren
Verksarkivarie
08-5191 82 27

Anna Hult
Verksjurist
08-5191 80 53

Sofia Kullman
Verksjurist
08-5191 81 21

Charlotte Liljegren
Registrator
08-5191 89 11

Nils Åberg
Verksjurist
08-5191 81 20

Personalenheten

Therese Bendelin
HR-chef
08-5191 81 08

Marlene Daun Berke
Löneadministratör
08-5191 81 63

Sara Harring
HR-konsult
08-5191 81 17

Therése Linder
HR-konsult
08-5191 81 13

Jenny Lundqvist
Föräldraledig, åter januari 2019
HR-konsult
08-5191 81 12

Tina Stenhoff
Tjänstledig, åter september 2020
Löneadministratör
08-5191 81 87

Serviceenheten

Mikael Eklund
Enhetschef
08-5191 85 29

Mikael Hasselblad
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 80 30

Paul Hultgren
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 84 25

Lars-Åke Ekström
Vaktmästare (Visby)
08-5191 89 26

Anders Jakobsson
Vaktmästare (Visby)
08-5191 81 80

Thomas Skog
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 80 30