Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen ansvarar för det centrala stödet till Riksantikvarieämbetets övriga avdelningar samt för myndighetens verksamhetsstyrning.

Administrativa avdelningen bedriver även olika verksamhets- och systemutvecklingsprojekt för myndigheten.

Riksantikvarieämbetet, Administrativa avdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Administrativa avdelningen består av ekonomienheten, IT-enheten, juridiska enheten och HR-enheten som finns i Visby, samt serviceenheten som finns både i Stockholm och Visby.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Torsten Hökby

tf Avdelningschef/administrativ chef
08-5191 81 26

Anneli Hellmin
GD-sekreterare/administrativ assistent
08-5191 84 12

Ekonomienheten

Martin Ekepil Ringelid

Ekonomichef
08-5191 82 82

Thérèse Agehed
Upphandlare
08-5191 81 19

Helén Arvidsson
Ekonomiadministratör
08-5191 80 32

Birgitta Lidman
Upphandlare
08-5191 81 19

Charlotta Lydahl
Redovisningsekonom
08-5191 82 86

Johannes Wattskog
Controller
08-5191 82 85

IT-enheten

Christer Lundgren

IT-chef
08-5191 81 25

Jens Bäckström
Systemtekniker
08-5191 83 50

Johan Carlström
IT-tjänsteansvarig
08-5191 82 68

Sara Van Echelpoel 
Systemtekniker
08-5191 81 46

Svante Gudmundsson
Systemtekniker
08-5191 81 29

Magnus Hansson
Systemtekniker
08-5191 86 06

Hidayat Natiq
Systemtekniker
08-5191 81 28

Martin Nilsson
Förvaltningsledare
08-5181 81 30

Odette Irakoze
Systemtekniker
08-5191 81 34

Fredrik Jonsson
Systemtekniker
08-5191 81 36

Kent Johansson
Systemtekniker
08-5191 8131

Robert Lang
IT-samordnare
08-5191 81 27

Thomas Larsson
Systemtekniker
08-5191 82 25

Lena-Maria Lindgren
IT-administratör
08-5191 89 13

Anders Luks
Förändringsledare
08-5191 81 75

Fredrick Östergren
Systemtekniker
08-5191 81 37

Juridiska enheten

Maria Westergren

Chefsjurist
08-5191 83 82

Maria Barkin
Verksjurist
08-5191 80 08

Emma Grimlund
Verksjurist
08-5191 80 23

Anna Hult
Verksjurist
08-5191 80 53

Mari Karlsson
Verksjurist
08-5191 81 05

Sofia Kullman
Verksjurist
08-5191 81 21

Tove Sjöstedt Rytte
Verksjurist
08-5191 81 06

Nils Åberg
Verksjurist
08-5191 81 20

HR-enheten

Sara Harring

HR-chef
08-5191 81 17

Therése Linder
HR-konsult
08-5191 81 13

Monica Forsman
HR-konsult
08-5191 81 83

Tina Stenhoff
HR-administratör
08-5191 81 87

Jenny Lundqvist
HR-konsult
08-5191 81 12

Serviceenheten

Fredric Dahlgren

Enhetschef
08-5191 80 36

Thomas Axelsson
Huvudregistrator
08-5191 82 33

Marie Green
Miljösamordnare
08-5191 83 83

Mikael Hasselblad
Vaktmästare (Stockholm)
08-5191 80 30

Agneta Holmgren
Verksarkivarie
08-5191 82 27

Anders Jakobsson
Vaktmästare (Visby)
08-5191 81 80

Charlotte Liljegren
Registrator
08-5191 89 11