Faktureringsuppgifter för leverantörer

Från den 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor kunna skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell faktagranskare. Har du inte möjlighet till ovan kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal.

Nedan följer information om hur du gör för att skicka e-faktura till oss.

Vår kontaktperson i dessa frågor är ekonomiadministratör Helén Arvidsson e-post ekonomi@raa.se. Hör av dig om du har frågor eller känner dig tveksam.

Information om att skicka elektroniska fakturor till Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till leverantörer som önskar ansluta sig för att skicka Svefakturor till Riksantikvarieämbetet. Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot Svefakturor. Samtliga fakturor ska innehålla en referenskod tre siffror (XXX) som beställaren ska uppge vid köptillfället. Inga andra tecken ska finnas i referenskodsfältet.

Via PEPPOL

Peppol är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp och elektroniskt fakturering. I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021001090

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information finns på Myndigheten för digital förvaltning.
https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/peppol/

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021001090 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1007

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:
Peppol BIS och Svehandel – sfti

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post ekonomi@raa.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

Kontaktuppgifter

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är ekonomiadministratör Helén Arvidsson, e-post: ekonomi@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad