Avdelningen för kulturarvsutveckling

Avdelningen för kulturarvsutveckling är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet.

Avdelningen ansvarar för att samla in, utveckla och förmedla tekniska lösningar och kunskap som stödjer och utvecklar arbetet med kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt för arbetet med samlingsförvaltning och publikt arbete hos museer. Vi stödjer och utvecklar också infrastruktur för ökad tillgång till kulturhistorisk information, kulturarvssektorns digitalisering, digital förmedling samt innovation på dessa områden.

Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning samt konserveringsvetenskap, för myndighetens runforskning samt driver ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad.

Postadress:
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för kulturarvsutveckling
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Avdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och tre enheter; enheten för kulturarv och vetenskap, enheten för kulturvårdsstöd och kulturarvsstudion.

Kontakta avdelningen

När du kontaktar oss uppstår en allmän handling hos Riksantikvarieämbetet. Om du vill begära ut handlingar anonymt kan du även ringa till vår växel på telefonnummer 08-5191 80 00 eller besöka något av våra kontor. Tänk på att även din e-postadress kan avslöja vem du är.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att kontaktar oss samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: