Informationsavdelningen

Informationsavdelningens uppgift är att göra informationen om vår kulturmiljö användbar och tillgänglig för alla. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av digitala informationssystem samt Riksantikvarieämbetets externa och interna kommunikation.

Avdelningen stödjer och stimulerar kunskapsprocesser genom att:

– utveckla och samordna myndighetens kommunikation och varumärkesarbete
– försörja externa och interna användare med kulturmiljöinformation och infrastruktur för kulturarvsinformation.

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Informationsavdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och fyra enheter.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Tord Klafver

Avdelningschef
08-5191 80 24

Sandra Stenback
Administrativ assistent
08-5191 80 09

 

Portföljenheten

Pär Jonsson

Enhetschef
08-5191 80 21

Nicklas Björling
Produktledare
08-5191 80 95

Toni Thomsson
Lösningsarkitekt
08-5191 80 12

Hanna Larsson
Produktledare
08-5191 82 36

Fredrik Lundström
Projektledare
08-5191 80 49

Hugo Tell
Produktledare
08-5191 80 40

Carina Warte
Projektledare
08-5191 80 55

 

Enheten för kulturmiljöinformation

Kontakta vår support

Har du frågor om vår information om fornlämningar, det bebyggda kulturarvet eller om våra geodatatjänster kontakta gärna vår support via e-post. Vi svarar så snart vi kan.

Kulturmiljöinformation som rör fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar:
fornsok@raa.se

Kulturmiljöinformation som rör bebyggelse:
bebyggelseregistret@raa.se

Geodata och Inspire:
geodata@raa.se

 

Miranda Ternald
Enhetschef
08-5191 83 77

Johan Andersson
Antikvarie
08-5191 83 10

Antonia Baumert
Antikvarie
08-5191 85 11

Malin Blomqvist
Antikvarie
08-5191 85 88

Markus Boxe
Antikvarie
08-5191 89 20

Lars Ekström
Verksamhetsutvecklare
08-5191 83 72

Sophie Jonasson
Antikvarie
Platser
08-5191 87 16

Sandra Langhammer
Antikvarie
08-5191 85 33

Per Lindqvist
Handläggare
Geodata och frågor om Inspire
08-5191 87 17

Jonas Malmdal
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 35

Karolina Ross
Antikvarie
08-5191 80 54

Berit Stagg
Processutvecklare
08-5191 80 33

Carin Thalberg
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 34

Maria Urberg
Antikvarie
08-5191 84 20

 

Enheten för systemutveckling

Daniel Färnbo

Enhetschef
08-5191 80 62

Alfred Bjersander
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Max Collin
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Eva Fadeel
Teknisk projektledare
08-5191 80 27

Hanna Glansholm
Systemutvecklare
08-5191 82 24

Thomas Gustafson
Systemutvecklare
08-5191 81 65

Jonatan Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Karl Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 20

Rickard Larsson
Systemutvecklare
08-5191 80 97

Lars Lindqvist
Systemtestare
08-5191 80 73

Viktor Zetterberg
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Peter Östergren
Systemutvecklare
08-5191 80 00

 

Kommunikationsenheten

Maria Bång

Kommunikationschef
08-5191 80 39

Agneta Gardinge
Kommunikatör
08-5191 80 87

Ny Björn Gustafsson
Kommunikatör, pressansvarig
08-5191 89 21

Erik Larsson
Kommunikatör
08-5191 80 96

Henrik Löwenhamn (tjänstledig)
Kommunikatör
08-5191 80 37

Martin Nordesjö
Interationsdesigner
08-5191 80 88

Annika Ragnarsson
Kommunikatör
08-5191 85 82

Jenny Sköld
Kommunikatör
08-5191 80 98

Henrik Svegsjö
Art Director
08-5191 80 92

Emil Schön (tjänstledig)
Kommunikatör, pressansvarig
08-5191 80 07

Sebastian Swande
Webbansvarig
08-5191 80 86