Informationsavdelningen

Informationsavdelningens uppgift är att göra informationen om vår kulturmiljö användbar och tillgänglig för alla. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av digitala informationssystem samt Riksantikvarieämbetets externa och interna kommunikation.

Avdelningen stödjer och stimulerar kunskapsprocesser genom att:

– utveckla och samordna myndighetens kommunikation och varumärkesarbete
– försörja externa och interna användare med kulturmiljöinformation och infrastruktur för kulturarvsinformation.

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Informationsavdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och fyra enheter.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Fredrik Lundström
Avdelningschef
08-5191 80 49

Sandra Stenback
Administrativ assistent
08-5191 80 09

Tord Klafver
Programledare DAP
08-5191 80 24

Enheten för digital förmedling

David Haskiya
Enhetschef
08-5191 82 48

Staffan Cederborg
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 49

Victor Jansson
Kulturarvsinkubator
08-5191 81 10

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
08-5191 80 28

Matilda Karlsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 44

Hanna Larsson
Antikvarie
08-5191 82 36

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 41

Viktor Lindbäck
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 45

Maria Logothetis
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 09

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare, K-samsök
08-5191 82 26

 

Enheten för kulturmiljöinformation

Miranda Hackzell
tf Enhetschef
08-5191 83 77

Johan Andersson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 83 10

Tommy Andersson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 16

Thomas Axelsson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 82 33

Antonia Baumert
Antikvarie
DAP, fornminnesinformation, support Fornminnesregistret (FMIS)
08-5191 85 11

Malin Blomqvist
Antikvarie
08-5191 85 88

Markus Boxe
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 20

Maria Carlsson
Antikvarie
K-samsök, Kringla, Inspire
08-5191 82 23

Anders Edvinsson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 24

Malin Eriksson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 19

Ny Björn Gustafsson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 21

Sophie Jonasson
Antikvarie
Platsr
08-5191 87 16

Sofia Kahl
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 23

Sandra Langhammer
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning, projektledare
08-5191 85 33
Föräldraledig

Per Lindqvist
Handläggare
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 87 17

Jonas Malmdal
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 35

Karolina Ross
Antikvarie
Fornminnesinformation, support Fornminnesregistret (FMIS)
08-5191 80 54

Berit Stagg
Processutvecklare, DAP
08-5191 80 33

Carin Thalberg
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 34

Maria Urberg
Antikvarie
Fornminnesinformation, support Fornminnesregistret (FMIS), DAP, Projekt Klara
08-5191 84 20

Petter Åkeson
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 22

Jenny Örjestad
Antikvarie
Projekt Klara/handläggning
08-5191 89 18
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2018

Enheten för systemutveckling

Pär Jonsson
Enhetschef
08-5191 80 21

Nicklas Björling
Teknisk projektledare
08-5191 80 95

Johan Carlström
Förvaltningsledare
08-5191 82 68

Eva Fadeel
Teknisk projektledare
08-5191 80 27

Hanna Glansholm
Systemutvecklare
08-5191 82 24

Thomas Gustafson
Systemutvecklare
08-5191 81 65

Jonatan Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Karl Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 20

Albin Larsson
Systemtestare IT
08-5191 81 41

Rickard Larsson
Systemutvecklare
08-5191 80 97

Felix Laxvik
Systemutvecklare
08-5191 85 58

Dan Olausson
Systemutvecklare
08-5191 80 95

Hugo Tell
Utvecklingsledare
08-5191 80 40

Toni Thomsson
Lösningsarkitekt
08-5191 80 12

Viktor Zetterberg
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Peter Östergren
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Kommunikationsenheten

Helena Håkansson
Kommunikationschef
08-5191 81 22

Agneta Gardinge
Kommunikatör
08-5191 80 87

Karin Henriksson
Kommunikatör
08-5191 80 93

Maria Jansson
Kommunikatör
08-5191 80 42

Erik Larsson
Kommunikatör
08-5191 80 96

Henrik Löwenhamn
Kommunikatör, webbansvarig
08-5191 80 37

Cecilia Olla
Kommunikatör
08-5191 80 38

Annika Ragnarsson
Kommunikatör
08-5191 85 82

Emil Schön
Kommunikatör, pressansvarig
08-5191 80 07

Henrik Svegsjö
Art-director
08-5191 80 92