Informationsavdelningen

Informationsavdelningens uppgift är att göra informationen om vår kulturmiljö användbar och tillgänglig för alla. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av digitala informationssystem samt Riksantikvarieämbetets externa och interna kommunikation.

Avdelningen stödjer och stimulerar kunskapsprocesser genom att:

– utveckla och samordna myndighetens kommunikation och varumärkesarbete
– försörja externa och interna användare med kulturmiljöinformation och infrastruktur för kulturarvsinformation.

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Informationsavdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och fyra enheter.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Tord Klafver
Tf Avdelningschef
08-5191 80 24

Fredrik Lundström
08-5191 80 49

Sandra Stenback
Administrativ assistent
08-5191 80 09

Enheten för digital förmedling

David Haskiya
Enhetschef
08-5191 82 48

Matilda Björn
Verksamhetsutvecklare
Tjänstledig
08-5191 82 44

Larissa Borck
Marknadskoordinator
08-5191 82 51

Maria Carlsson
Verksamhetsutvecklare
K-samsök, Kringla, Inspire
08-5191 82 23

Victor Jansson
Kulturarvsinkubator
08-5191 81 10

Albin Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 41

Hanna Larsson
Antikvarie
08-5191 82 36

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 41

Viktor Lindbäck
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 45

Maria Logothetis
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 09

Sofie Olsson Dahl
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 44

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare, K-samsök
08-5191 82 26

Maria Svensk
Marknadskoordinator
08-5191 81 11

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
Tjänstledig
08-5191 80 28

 

Enheten för kulturmiljöinformation

Miranda Ternald
Enhetschef
08-5191 83 77

Johan Andersson
Antikvarie
Fornminnesinformation
08-5191 83 10

Malin Blomqvist
Antikvarie
08-5191 85 88

Markus Boxe
Antikvarie
08-5191 89 20

Lars Ekström
Verksamhetsutvecklare
08-5191 83 72

Sophie Jonasson
Antikvarie
Platser
08-5191 87 16

Sandra Langhammer
Antikvarie
08-5191 85 33

Per Lindqvist
Handläggare
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 87 17

Jonas Malmdal
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 35

Karolina Ross
Antikvarie
Fornminnesinformation
08-5191 80 54

Berit Stagg
Processutvecklare
08-5191 80 33

Carin Thalberg
Antikvarie
Bebyggelseinformation, support Bebyggelseregistret (BeBR)
08-5191 82 34

Maria Urberg
Antikvarie
08-5191 84 20

Antonia Baumert
Tjänstledig
08-5191 85 11

Enheten för systemutveckling

Pär Jonsson
Enhetschef
08-5191 80 21

Alfred Bjersander
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Nicklas Björling
Teknisk projektledare
08-5191 80 95

Max Collin
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Eva Fadeel
Teknisk projektledare
08-5191 80 27

Hanna Glansholm
Systemutvecklare
08-5191 82 24

Thomas Gustafson
Systemutvecklare
08-5191 81 65

Jonatan Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Karl Johansson
Systemutvecklare
08-5191 80 20

Philip Karlsson
Systemutvecklare
08-5191 85 57

Rickard Larsson
Systemutvecklare
08-5191 80 97

Lars Lindqvist
Systemtestare
08-5191 80 73

Hugo Tell
Utvecklingsledare
08-5191 80 40

Toni Thomsson
Lösningsarkitekt
08-5191 80 12

Viktor Zetterberg
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Peter Östergren
Systemutvecklare
08-5191 80 00

Kommunikationsenheten

Maria Bång
Tf Kommunikationschef
08-5191 80 39

Agneta Gardinge
Kommunikatör
08-5191 80 87

Ny Björn Gustafsson
Kommunikatör, pressansvarig
08-5191 89 21

Erik Larsson
Kommunikatör
08-5191 80 96

Henrik Löwenhamn
Kommunikatör, webbansvarig
08-5191 80 37

Cecilia Olla
Kommunikatör
08-5191 80 38

Torkel Omnell
Kommunikatör
08-5191 80 00

Annika Ragnarsson
Kommunikatör
08-5191 85 82

Henrik Svegsjö
Art Director
08-5191 80 92

Helena Håkansson
Ord. kommunikationschef men fram till 2021 kommunikationsstrateg i regeringsuppdrag
08-5191 81 22

Emil Schön
Föräldraledig
Kommunikatör, pressansvarig
08-5191 80 07

Karin Henriksson
Tjänstledig
Kommunikatör
08-5191 80 93