Staben

Staben ansvarar för myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning och strategi samt för myndighetens modell för planering och uppföljning.

Staben samordnar arbetet med statliga myndigheter, länsstyrelser och museer, myndighetens internationella arbete, FoU-arbete samt arbetet med funktionshinderfrågor. Vi ansvarar även för att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet genom att driva Digisams sekretariat – ett samordningssekretariat för digitalisering och digitalt bevarande.

Staben är ett ledningsstöd för såväl verksledningen som avdelningsledningarna och Digisams styrgrupp.

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm; Artillerigatan 33, Visby

Staben finns både i Stockholm och i Visby och består av en ledningsfunktion samt två enheter; enheten för ledningsstöd och Digisam.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Klicka i listan för att se medarbetare

Ledning och stöd

Torsten Hökby

Stabschef
08-5191 81 26

Agneta Backman
Administrativ assistent
08-5191 80 02

Enheten för ledningsstöd

Lotta Boss

Enhetschef
08-5191 81 42

Tuss Almgren
Verksamhetsutvecklare
08-5191 80 76

Agneta Backman
Administrativ assistent
08-5191 80 02

Eva Hansen
Samordnare
08-5191 81 94

Åke Hultsten
Verksamhetscontroller, utredare
08-5191 83 44

Lena Johansson
Samordnare
08-5191 83 55

Joakim Kindgren
Verksamhetscontroller
08-5191 81 95

Helena Lagerholm
Samordnare
Tjänstledig

Pernilla Nordström
Samordnare
08-5191 8192

Helena Victor
Samordnare
08-5191 8191

Digisam

Moa Ranung

Samordnare
08-5191 85 45

Henrik Summanen
Samordnare Digisam
08- 5191 81 23

Mikael Weikvist
Tjänstledig