Staben

Staben ansvarar för myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning och strategi samt för myndighetens modell för planering och uppföljning.

Staben samordnar arbetet med statliga myndigheter, länsstyrelser och museer, myndighetens internationella arbete, FoU-arbete samt arbetet med funktionshinderfrågor. Vi ansvarar även för att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet genom att driva Digisams sekretariat – ett samordningssekretariat för digitalisering och digitalt bevarande.

Staben är ett ledningsstöd för såväl verksledningen som avdelningsledningarna och Digisams styrgrupp.

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Fax: 08-663 35 28
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm; Artillerigatan 33, Visby

Staben finns både i Stockholm och i Visby och består av en ledningsfunktion samt två enheter; enheten för ledningsstöd och Digisam.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Klicka i listan för att se medarbetare

Ledning och stöd

Torsten Hökby

Stabschef
08-5191 81 26

Annika Edfalk
Administrativ assistent
08-5191 85 77

Lena Johansson
Programledare för TVÄRS (Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten)
08-5191 83 55

Enheten för ledningsstöd

Lotta Boss

Enhetschef
08-5191 81 42

Tuss Almgren
Verksamhetsutvecklare
08-5191 80 76

Eva Hansen
Samordnare, inriktning museer
08-5191 81 94

Åke Hultsten
Verksamhetscontroller, utredare
08-5191 83 44

Joakim Kindgren
Verksamhetscontroller
08-5191 81 95

Helena Lagerholm
Samordnare, inriktning länsstyrelser och statliga myndigheter
08-5191 81 93

Agneta Backman
GD-sekreterare
08-5191 80 02

Jan Turtinen
Samordnare
Tjänstledig

Digisam

Johan Nordinge

Tf. verksamhetsledare Digisam
08-5191 8145

Karolina Gerdin
Kommunikatör Digisam
08-5191 8550

Moa Ranung
Samordnare Digisam
Tjänstledig

Henrik Summanen
Samordnare Digisam
08- 5191 81 23

Mikael Weikvist
Kommunikatör Digisam
08-5191 85 49