Staben

Staben stöder ledningen i främst långsiktiga och strategiska frågor. Vi tar fram budgetunderlag, årsredovisning och verksamhetsplan för myndigheten. Staben har det övergripande ansvaret för myndighetens samverkan med andra, bland annat med länsstyrelserna.

Staben är ett stöd för verksledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning, strategi och visioner.

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Fax: 08-663 35 28
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Staben finns både i Stockholm och i Visby och består av en ledningsfunktion samt två enheter: Enheten för Ledningsstöd samt enheten Digisam – ett samordningssekretariat för digitalisering och digitalt bevarande.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Torsten Hökby
Stabschef
08-5191 81 26

Agneta Backman
GD-sekreterare
08-5191 80 02

Annika Edfalk
Administrativ assistent
08-5191 8577

Lena Johansson
Programledare för TVÄRS (Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten)
08-5191 83 55

Enheten Ledningsstöd

Lotta Boss
Enhetschef
08-5191 81 42

Tuss Almgren
Verksamhetsutvecklare
08-5191 80 76

Eva Hansen
Samordnare, inriktning museer
08-5191 81 94

Åke Hultsten
Verksamhetscontroller, utredare
08-5191 83 44

Joakim Kindgren
Verksamhetscontroller
08-5191 81 95

Helena Lagerholm
Samordnare, inriktning länsstyrelser och statliga myndigheter
08-5191 81 93

Jan Turtinen
Samordnare
Tjänstledig

 

Digisam

Carl-Magnus Fahlcrantz
Verksamhetsledare Digisam
08-5191 85 47

Karolina Gerdin
Kommunikatör Digisam
08-5191 8550

Moa Ranung
Samordnare Digisam
08-5191 85 45

Henrik Summanen
Samordnare Digisam
08- 5191 81 23

Mikael Weikvist
Kommunikatör Digisam
08-5191 85 49