Illustration som visar nya processen, hämtad ur presentationen från informationsmötena i maj 2018.
Illustration som visar nya processen. Bilden är hämtad ur presentationsmaterialet från informationsmötena i maj 2018. Foto: Åsa Larsson/Rikard Sohlenius (CC BY)

Införandet av den nya processen för fornminnesinformation

På den här sidan samlar vi information och tidplaner i samband med införandet av den nya processen för fornminnesinformation.

________________________________________

Registreringsstopp FMIS och SAMLA samt driftstart för Fornreg

I samband med höstens övergång till den nya processen för fornminnesinformation kommer all fornminnesinformation flyttas etappvis från Fornsök/ Fornminnesinformationssystemet (FMIS) till nya Fornreg/Kulturmiljöregistret (KMR). I dessa överflyttningsperioder kommer systemen att vara låsta blockvis för nyregistreringar.

Det här innebär för dig som användare att informationen inte är uppdaterad i systemen och att du som använder informationen, liksom tidigare och alltid, behöver kontakta länsstyrelsen i ditt län om du planerar att göra ett ingrepp på eller intill en fornlämning.

Registreringsstopp 1:
FMIS stängs fredag 17 augusti. Fornreg öppnar måndag 10 september.
Gäller: Stockholm, Värmland, Västmanland och Östergötland.
Registreringsstopp 2:
FMIS stängs fredag 14 september. Fornreg öppnar måndag 8 oktober.
Gäller: Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland och Örebro.
Registreringsstopp 3:
FMIS stängs fredag 12 oktober. Fornreg öppnar måndag 5 november.
Gäller: Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Västra Götaland.
Registreringsstopp 4:
FMIS stängs fredag 9 november. Fornreg öppnar måndag 3 december.
Gäller: Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten och Västernorrland.

Registreringsstopp FMIS och SAMLA innebär:

  • Stopp för att skicka FMIS-blanketter, anmälningar och rapporter till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS.
  • Stopp för att ladda upp registreringssessioner i FMIS.
  • Stopp för att ladda upp rapporter i SAMLA.

För dig som idag registrerar direkt i FMIS eller skickar FMIS-blanketter eller rapporter för registrering, så innebär registreringsstoppet att du inte längre kan göra detta, utan behöver invänta registreringsstart.

Till en början kommer det endast gå att registrera information som skapas inom uppdragsarkeologin, men under hösten 2018 läggs möjligheten till att registrera uppgifter som skapas i andra sammanhang. Mer information om när och hur kommer i höst.

Registreringsstart Fornreg innebär:

  • Lämningsinformation registreras direkt i Riksantikvarieämbetets system via web-verktyget Fornreg (ingen FMIS-blankett behöver skickas längre).
  • Rapporter laddas upp i Riksantikvarieämbetets system via web-verktyget Fornreg (inga analoga rapporter behöver skickas till Riksantikvarieämbetet).

Riksantikvarieämbetet erbjuder från och med hösten 2018 utbildningar för att kunna registrera via Fornreg.

Kontakta fornsok@raa.se för generella frågor om fornminnesinformation och länsstyrelsen i ditt län för specifika frågor om en fornlämning.

________________________________________

Tusentals rättningar höjer kvaliteten på informationen om fornminnen

Tusentals både manuella och maskinella rättningar görs innan sommaren 2018 för förbättra informationen om fornminnen i Sverige.

Syftet är att det ska bli enklare att utläsa om en lämning bedöms som skyddad eller inte. Det är dock viktigt att du alltid kontaktar länsstyrelsen om du tror att fornlämning – känd eller inte – påverkas av arbetet.

Rättningarna görs fram till dess att det nya systemet för lämningsinformation, Kulturmiljöregistret, driftsätts i höst.

Läs mer om varför, konsekvenserna och hur rättningarna görs här.

________________________________________

Länsstyrelsen utbildningar i ASK (Allmänt handläggarStöd Kulturmiljö)

Dessa utbildningar ges via Skype och vänder sig till dig som kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen.

Länsblock 1 (Stockholm, Värmland, Västmanland, Östergötland)
Vecka 35. Den 29 augusti.

Länsblock 2 (Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro)
Vecka 39. Den 25 september.

Länsblock 3 (Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland)
Vecka 42. Den 16 oktober.

Länsblock 4 (Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland)
Vecka 47. Den 20 november.

Kontakta Sofia Andersson, Kerstin Fogelberg eller Markus Söderlund på länsstyrelsen för mer information om ASK-utbildningarna.

________________________________________

Riksantikvarieämbetets utbildningar i Kulturmiljöregistret (KMR) och Fornreg

Dessa utbildningar vänder sig till dig som arbetar som kulturmiljöhandläggare på en länsstyrelse och till dig som utför arkeologiska uppdrag. Dessutom planeras ytterligare utbildningar och/eller informationsinsatser 2018 och 2019 för dig som arbetar i andra sammanhang med fornminnesinformation så som till exempel kommuner, universitet- och högskolor, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket eller andra externa registrerare och användare. Planering för dessa utbildningar pågår och mer information om dessa tillfällen kommer senare under hösten.

Länsblock 1 (Stockholm, Värmland, Västmanland, Östergötland)
Vecka 36. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 4 och 5 september i Sthlm.
Vecka 37. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 11-12 september i Sthlm.
Vecka 38. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 18-19 september i Sthlm.

Länsblock 2 (Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro)
Vecka 40. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 2 och 3 oktober i Sthlm.
Vecka 41. För arkeologiska utförare: Tillfälle 1: den 9-10 oktober i Sthlm.
Vecka 42. För arkeologiska utförare: Tillfälle 2: den 16-17 oktober i Sthlm.

Länsblock 3 (Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland)
Vecka 43. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 23 och 24 oktober i Nässjö.
Vecka 46. För arkeologiska utförare: den 13 och 14 november i Nässjö.

Länsblock 4  (Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland)
Vecka 48. För länsstyrelsernas kulturmiljöhandläggare: den 27 och 28 november i Uppsala.
Vecka 49. För arkeologiska utförare: den 4 och 5 december i Uppsala.

Här hittar du mer information om höstens utbildningar i Riksantikvarieämbetets regi.

Kontakta dap@raa.se om du har frågor om dessa utbildningar.

________________________________________

Material från informationsmöten maj 2018

Informationsmöten hölls på fem orter i Sverige under maj 2018 där länstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt berättade om införandet av den nya processen för fornminnesinformation. Mötena hölls för länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare och uppdragsarkeologisk utförare och handlade om förändringar, nyttor, bakgrund, nya arbetssätt, de nya användarstöden ASK, KMR och Fornreg, roller och ansvar, kommande utbildningar samt tidplan för den etappvisa övergången.

Här hittar du presentationsbilderna från maj-mötena (PDF).

________________________________________

Relaterad information