Schematisk bild över Kulturmiljöregistret Foto: ( CC BY)

Allt på samma plats: Kulturmiljöregistret

Kulturmiljöregistret ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla aktörer i den arkeologiska processen vid planering och kunskapsinsamling, samt vid överlämning och förvaltning av rapporter, dokumentation och fynd.

Inom den Digitala Arkeologiska Processen (DAP) utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det kommer att ingå register över lämningar, uppgifter om var arkeologiska uppdrag skett samt en e-arkivsprodukt över deras resultat (såsom rapporter, data, fynd m.m.).

Kulturmiljöregistret ersätter Fornminnesregistret (FMIS)

Registrering direkt i registret

I Kulturmiljöregistret kommer du att kunna söka fram fornlämningar, arkeologiska uppdrag och publicerade resultat och informationen ska vara sammanlänkad oavsett vilken sökväg du väljer inledningsvis. De som beslutar om eller utför kulturmiljöuppdrag kommer kunna få behörighet att registrera ny information och data direkt i registret, via registreringsverktyget Fornreg, så att det snabbt blir tillgängligt.

Kulturmiljöregistret kommer att driftsättas länsvis under 2018.