Spara & Bevara

Det går att genomföra varsamma energiförbättringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att byggnadernas kulturhistoriska värden går förlorade. Det visar Energimyndighetens forskningsprogram “Spara & Bevara, energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Riksantikvarieämbetet deltar i programrådet.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och Bevara initierades av Energimyndigheten för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Forskningsprojekten präglas av samarbeten över ämnesgränserna, där teknik möter kulturvård. Målet är att utveckla kunskap för långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet.

Forskningsprogrammet har hittills genomförts i tre etapper mellan 2006 och 2018. Slutkonferens för senaste etappen hölls i Visby den 25 september 2018. Där presenterade olika projektdeltagare resultaten från den senaste programperioden. Här kan du se presentationerna som visades vid konferensen.

Läs mer om forskningsprogrammet och forskningsprojekten på Spara och bevaras hemsida.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad