CERCMA

Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaptation.

Projektet  är ett av Nordiska ministerrådets projekt inom TEG (The Territorial Ecosystem Group) som Riksantikvarieämbetet medverkat i.

Projektet fokuserar på den positiva påverkan som arbetet med kulturmiljövård har i omställningen till ett nytt klimat. Läs mer om projektet på denna sida:

Kulturmiljö som resurs i klimatomställningen

Projektets slutrapport kan laddas ner på sidan för Nordiska ministerrådets publikationer