Standardisering inom energieffektivisering

Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med att ta fram standarden Energy efficiency of historic buildings inom gruppen CEN/TC346/WG8. Från Sverige deltar Professor Tor Broström Högskolan på Gotland, Camilla Altahr-Cederberg och Therese Sonehag från Kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Standarden beskriver en beslutsprocess för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och syftar till att uppnå en hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader med minskad energianvändning i byggnader med kulturhistoriska värden som kräver särskild hänsyn vid planering av energieffektiviserande åtgärder.

Remissförslaget kommer att gå till den svenska arbetsgruppen SIS TK 479 Bevarande av kulturarv och en s.k. spegelgrupp med sakägare som myndigheter, förvaltare och utförare.

Länk till redan publicerade europeiska standarder inom tekniska kommittén för kulturarv.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: