Inomhusklimat

Ett bra klimat för museiföremålen är en av hörnstenarna inom god samlingsförvaltning. Att ordna ett bra inomhusklimat är också ett kostnadseffektivt sätt att förebygga skador. Men vad är ett bra klimat för alla de olika föremålen i samlingarna och hur uppnår man det på ett energieffektivt sätt?

För hög temperatur påskyndar flera olika nedbrytningsprocesser medan för låg temperatur kan leda till skörhet och sprickbildning i vissa material. För hög luftfuktighet kan orsaka korrosion och mögel och påskynda kemiska nedbrytningsprocesser. För låg luftfuktighet däremot, kan orsaka sprickor i material såsom trä och läder. Fluktuationer mellan fuktigt och torrt kan orsaka spänningar som kan leda till sprickbildning.

Vissa föremål är betydligt känsligare för klimatpåverkan än andra. Ett och samma klimat passar inte för alla museiföremål.

Diskussioner om riktlinjer för museiklimat, särskilt i låneavtal, har pågått under lång tid. De senaste åren har dessa diskussioner intensifierats och ett stort antal projekt, seminarier och konferenser har fokuserat på frågan om riktlinjer för museiklimat. Initiativen har resulterat i att två standarder publicerats i Storbritannien: den reviderade brittiska arkivstandarden PD 5454:2012 samt PAS 198:2012: Specification for mananging environmental conditions for cultural collections. Båda dessa dokument förordar ett flexibelt förhållningssätt med riskanalys i fokus och med tydlig inriktning mot energieffektiv samlingsförvaltning.

IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) och ICOM-CC (International Council of Museums, Committee for Conservation) kom 2014 gemensamt överens om en deklaration om klimatriktlinjer.Den kan man läsa här: https://www.iiconservation.org/node/5338.

Litteraturtips inomhusklimat

Tidens tand – Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieämbetet, Stockholm. http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/295

ASHRAE Handbook Applications 2007, Chapter 21. 2009. Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Rapport 2010:3. Högskolan på Gotland. http://eprints.sparaochbevara.se/584/1/ASHRAE_Kapitel_21.pdf (2017-06-29).

Spara & bevara kunskapsdatabas Energy Efficiency in Historic buildings – Bibliographic Database: http://eprints.sparaochbevara.se/ (2017-06-29).

Grattan, D. & Michalski, S. Environmental Guidelines for Museums. Webbartikel på Canadian Conservation Institutes webbsida http://canada.pch.gc.ca/eng/1444920450420 (2017-06-29).

Larsen, P. K. & Broström, T. 2015. Climate control in historic buildings. Uppsala universitet och Nationalmuseet i Danmark. http://eprints.sparaochbevara.se/862/ (2017-06-29).

Climate for Collections – Standards and Uncertainties. 2013. J. Ashley-Smith, A. Burmester, & M. Eibl, (red.) Doerner Institut. http://www.doernerinstitut.de/downloads/Climate_for_Collections.pdf (2017-06-29).

Standarder

PAS 198:2012. Specification for managing environmental conditions for cultural collections. British Standards Institution, BSI.

PD 5454:2012. Guide for the storage and exhibition of archival materials. British Standards Institution, BSI.

SS-EN 15758:2010. Conservation of Cultural Property – Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects. Swedish Standards Institute, SIS.

SS-EN 16242:2012. Conservation of Cultural Property – Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchange between air and cultural property. Swedish Standards Institute, SIS.

Kontakt: Gabriella Ericson, tfn. 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 25 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017