Bild på arkeologiska föremål förpackade i syrafri och stötdämpande emballage.

Material för god samlingsförvaltning

Att tryggt kunna välja material för att ställa ut, transportera och långtidsförvara museiföremål är en viktig del av god samlingsförvaltning.

Material är ett område där stöd och råd är efterfrågat. Riksantikvarieämbetet arbetar därför med att på sikt ta fram stöd för materialval, riktat till professionella samlingsförvaltare.

Att välja material för samlingsförvaltning

Materialens hållbarhet handlar dels om risken för skada på ett kulturhistoriskt föremål, dels om att produkten inte presterar som det var tänkt över tid. Produkten kan påverka luftkvalitén i rummet eller montern på ett negativt sätt eller verka nedbrytande genom direkt kontakt med föremålet. Källorna för emissioner eller kontaminering kan utgöras av allt som finns runtomkring ett föremål. Andra viktiga aspekter vid materialval är hur miljövänliga, arbetsmiljövänliga och brandsäkra materialen är.

På marknaden finns det mängder av varor och det sker en ständig utveckling. De tekniska specifikationerna som producenterna uppger är sällan tillräckliga. Att utvärdera produkter är tidskrävande och förutsätter ofta specialutrustning och särskild kompetens. Något heltäckande test för att utvärdera material finns inte i dagsläget.

Ett material eller en produkt väljs oftast på rekommendation från kollegor, men kan också väljas utifrån produktmärkningar, säkerhets- och produktdatablad, databaser med resultat från tester eller egen materialtestning. Många museer gör även en ekonomisk avvägning vid materialval. Längst ned på den här sidan kan du se ett urval av information som kan vara till hjälp för att välja material.

Läs mer

På Kulturvårdsforum finns en lista med länkar om material för samlingsförvaltning.