Offentlig konst

Offentlig konst är en viktig del av Sveriges kulturmiljöer.

Offentlig konst kan vara plats- och byggnadsanknutna konstverk, som till exempel skulpturer eller väggmålningar, men kan även vara lös konst som till exempel målningar och grafiska blad, vilka inte har samma starka band till sin miljö som den byggnadsanknutna konsten. Gemensamt är att konstverken är placerade i byggnader eller miljöer som har eller har haft en offentlig verksamhet och funktion, och ofta även finansierats ned offentliga medel.

Många konstverk har kommit till skada på grund av att förvaltningsfrågorna har varit ett bortglömt område, och på grund av att tillsyn av konstverken saknats ur ett antikvariskt perspektiv. Det finns få kartläggningar av detta omfattande och viktiga kulturarv, och hittills har det saknats såväl riktlinjer kring vård och bevarande som diskussion kring denna konst som kulturarv. Nu har rapporter om förvaltning och vård av offentlig konst tagits fram i två projekt inom Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet.

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst. I rapporten beskrivs hur man på ett systematiskt sätt kan planera, genomföra och följa upp förvaltningen av den offentliga konsten. Dessa riktlinjer kan användas av exempelvis kommuner och landsting, eller andra aktörer i förvaltande position. Rapporten är ett resultat av FoU-projektet Riktlinjer för offentlig konst som genomfördes vid Helsingborgs kulturförvaltning 2011, och är baserad på praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst i Helsingborgs stad. Projektet har finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Länk till rapporten hittar du till höger på denna sida.

Offentlig Konst – Ett kulturarv. 1900-talets offentliga konst är ett antikvariskt område som ingående har undersökts inom Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och satsningen på det moderna samhällets kulturarv. Projektet initierades av Statens Konstråd och genomfördes i samarbete med Skissernas Museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. De tiotusentals byggnadsanknutna konstverk som finns Sverige har undersökts utifrån aspekter som ägande, förvaltning och tillsyn samt utifrån antikvariska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för denna förvaltning. Projektet Offentlig konst – Ett kulturarv har bland annat visat att kunskap om både offentlig konst och kulturmiljövård är nödvändig för att olika aktörer aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att bevara detta kulturarv för framtiden. Det treåriga projektets resultat redovisas i boken Offentlig konst – Ett kulturarv. Länk till boken hittar du till höger på denna sida

Läs mer om vård och förvaltning av offentlig konst

Statens konstråd – Vård av konst Länk till Statens konstråds hemsida med information om vård av bland annat byggnadsanknuten konst.

Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad. Här finns bland annat informationsbladen ”Textila konstverk i offentlig miljö – Bevarande, brandskydd och flamskyddsmedel”, ”Klotter på fasader och murverk” och ”Rengöring av sten”.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 25 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017