Publikvy från Samlingsforum 2016

Nätverket Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium där vi tillsammans utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Bakgrunden till Samlingsforum är ett brett uttryckt önskemål om bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Tidigare seminarier

Här kan du läsa mer om du mer om Samlingsforum och hitta teman och dokumentation från tidigare års samlingsforum.