Housekeeping

Housekeeping innebär en helhetssyn på hur ett hus med interiörer och samlingar ska skötas och vårdas. Metoderna är ofta ganska enkla och jordnära, men har i många fall föregåtts av åratal av forskning.

Att hålla de utrymmen och den inredning som föremål och samlingar ställs ut och förvaras i rena och fria från skräp minskar risken för skadedjursangrepp och skador från mögel, fukt och damm. Förebyggande åtgärder och regelbundna rutiner minimerar behovet av rengöring och därmed slitage.

Läs mer:

Statens fastighetsverk. Varsam vardagsvård.