Webbmöten om samlingsförvaltning

Riksantikvarieämbetet ger stöd till samlingsförvaltare i frågor rörande förvaltningen av samlingar. Stöd kan utformas på olika sätt och vi har valt många olika metoder som att arrangera  konferenser, som Samlingsforum, vårda-väl blad, nätverksmöten inom specifika områden och olika utbildningsinsatser.

Då det är långa avstånd i Sverige och många museer har en snäv budget finns det ofta inte möjlighet att delta i konferenser eller nätverksmöten i den utsträckning man skulle vilja. I våras startade vi därför på försök upp digitala möten där vi använde oss av Google hangouts som plattform (se k-blogg http://www.k-blogg.se/2017/03/30/hur-manga-museer-far-plats-i-ett-motesrum-pa-riksantikvarieambetet/ ).

Videomötena kom till för att erbjuda alla en möjlighet att träffa andra där den enda kostnaden består av att avsätta en timme vid sin arbetsplats. Intentionen var att det skulle bli avslappnade fikamöten tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor.

Inför varje möte kommunicerade vi ut ett förslag på tema med frågor för deltagarna att fundera på. Vi styrde inte samtalet men höll ordning på deltagarna, tiden och tekniken.

Under hösten 2017 kommer tidpunkten för mötena och teman vara:

Tid:                                                                               Tema

Tisdag 7 november            14.00 – 15.00                     Märkning av föremål
Torsdag 14 december        10.00 – 11.00                     Policyer och vad som ska ingå

Mer information om varje möte läggs upp i  kalendariet

Minnesanteckningar från mötena under våren 2017 finns att läsa här: