Kulturmiljöregistret

Inom den Digitala Arkeologiska Processen utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det kommer att ingå register över lämningar, uppgifter om var arkeologiska uppdrag skett samt en e-arkivsprodukt över deras resultat (rapporter, data, fynd m.m.).

Kulturmiljöregistret ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla aktörer i den arkeologiska processen vid planering och kunskapsinsamling, samt vid överlämning och förvaltning av rapporter, dokumentation och fynd.

schematisk-bild-KMR-580x420Schematisk bild över Kulturmiljöregistret

Allt på samma plats

I Kulturmiljöregistret kommer du kunna söka fram fornlämningar, arkeologiska uppdrag och publicerade resultat och informationen ska vara sammanlänkad oavsett vilken sökväg du väljer inledningsvis. De som beslutar om eller utför kulturmiljöuppdrag kommer kunna få behörighet att registrera ny information och data direkt i registret, så att det snabbt blir tillgängligt.

 

Fornreg – registreringsverktyg

För att handläggare och arkeologiska utförare ska kunna registrera i Kulturmiljöregistret information om kulturhistoriska lämningar och arkeologiska uppdrag, samt resultat och rapporter från uppdragen, utvecklar vi ett verktyg som har fått namnet ”Fornreg”.

 

Dela sidan på