Sveriges runinskrifterFoto: Magnus Källström (CC BY)

Digitala Sveriges runinskrifter

Sveriges runinskrifter ett bokverk, som är tänkt att omfatta alla kända runinskrifter i Sverige. Det började utges med Ölands runinskrifter år 1900 och är ännu inte avslutat. Många av delarna går inte längre att få tag på och därför har Riksantikvarieämbetet digitaliserat alla hittills tryckta volymer för fri nedladdning.

Gotlands runinskrifter del 3

De två första delarna av Gotlands runinskrifter gavs ut 1962 och 1978. Den tredje delen, som är författad av Thorgunn Snædal och Helmer Gustavson, omfattar runinskrifterna på norra Gotland och finns här tillgänglig i en preliminär utgåva.

Digitalt supplement till Upplands runinskrifter

Upplands runinskrifter gavs ut åren 1940-58 i fyra tjocka volymer. En femte volym var tänkt innehålla en inledning, inskrifter på lösföremål samt ett supplement med nyfunna runinskrifter. Sedan 2009 pågår ett arbete med digital publicering av detta material.

Sigtunas lösföremål

Nu har den samlade publiceringen av de mer än hundra lösföremål med runor från Sigtuna kommit igång. Läs de första 80 artiklarna av Helmer Gustavson.

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på