Detalj av korset på Järvstastenen (Gs 11) utanför Gävle.Detalj av korset på Järvstastenen (Gs 11) utanför Gävle.Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Gästriklands runinskrifter

Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson

Sveriges runinskrifter 15:1 (1981)

TEXT

Gs 1-9 + innehåll, förkortningar, karta, inledning och tidigare runstensundersökningar i Gästrikland. Sid. 1-87
Gs 10-17. Sid. 88-180
Gs 18a-22 + ordförteckning och egennamn. Sid. 181-228

PLANSCHER

Gs 1-22. Pl. 1-13

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på