Detalj av den medeltida ljuskronan från Väte kyrka (G 178). Inskriften lyder: "Johan i Gräne han gav denna krona först till Gud och Vår fru och Den heliga kyrkan sin själ till gagn och sedan..."Detalj av den medeltida ljuskronan från Väte kyrka (G 178). Inskriften lyder: "Johan i Gräne han gav denna krona först till Gud och Vår fru och Den heliga kyrkan sin själ till gagn och sedan..."Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Gotlands runinskrifter 1-2

Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström

Första delen

av Sven B. F. Jansson och Elias Wessén

Sveriges runinskrifter 11 (1962)

TEXT
PLANSCHER

Andra delen

av Elisabeth Svärdström

Sveriges runinskrifter 12 (1978)

TEXT
PLANSCHER

Tredje delen

manus av Helmer Gustavson och Thorgunn Snædal

De preliminära artiklarna till den tredje och avslutande delen av Gotlands runinskrifter kan du läsa här.

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på