Närkes vackraste runsten, Nastastenen i Rinkaby (Nä 34).Närkes vackraste runsten, Nastastenen i Rinkaby (Nä 34).Foto: Pål-Nils Nilsson (CC BY)

Närkes runinskrifter

Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson

Sveriges runinskrifter 14:1 (1975)

TEXT

Nä 1-15 + innehåll, inledning, karta. Sid. I-XXIII, 1-56
Nä 16-34 + ordförteckn., egennamn.Sid. 57-117

PLANSCHER

Nä 1-34 + innehåll planscher. Pl. 1-20

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på