Runstenen Ög 46 Ströbo äng, Herstaberg i Kvillinge socken. Bilden är eventuellt tagen av Hjalmar Stolpe.Runstenen Ög 46 Ströbo äng, Herstaberg i Kvillinge socken. Bilden är eventuellt tagen av Hjalmar Stolpe.Foto: ATA (CC BY)

Östergötlands runinskrifter

Granskade och tolkade av Erik Brate

Sveriges runinskrifter 2 (1911-1918)

TEXT
PLANSCHER

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på