Runstenen Sö 197 vid Kolsundet på Selaön. Texten lyder: "Björn och Gärdar lät hugga stenen efter sina bröder Viking och Sigfast. Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde förtjäna."Runstenen Sö 197 vid Kolsundet på Selaön. Texten lyder: "Björn och Gärdar lät hugga stenen efter sina bröder Viking och Sigfast. Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde förtjäna."Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Södermanlands runinskrifter

Granskade och tolkade av Erik Brate och Elias Wessén

Sveriges runinskrifter 3 (1924-1936)

TEXT
PLANSCHER

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på