Runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö i Uppland, som av allt att döma har tjänat som en landmärke för de sjöfarande. Ristningen är utförd på uppdrag av kungens bryte, Tole.Runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö i Uppland, som av allt att döma har tjänat som en landmärke för de sjöfarande. Ristningen är utförd på uppdrag av kungens bryte, Tole.Foto: Magnus Källström (CC BY)

Upplands runinskrifter 1-4

Granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson

Första delen

Sveriges runinskrifter 6 (1940-1943)

TEXT
PLANSCHER

 

Andra delen

Sveriges runinskrifter 7 (1943-1946)

TEXT
PLANSCHER

 

Tredje delen

Sveriges runinskrifter 8 (1949-1951)

TEXT
PLANSCHER

 

Fjärde delen

Sveriges runinskrifter 9 (1953-1958)

TEXT
PLANSCHER

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

 

Dela sidan på