En av Värmlands två runstenar med urnordiska runor, Järsbergsstenen (Vr 1) utanför Kristinehamn.En av Värmlands två runstenar med urnordiska runor, Järsbergsstenen (Vr 1) utanför Kristinehamn.Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Värmlands runinskrifter

Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson

Sveriges runinskrifter 14:2 (1978)

TEXT

Vr 1. Sid. 1-56
Vr 2-5. Sid. 56-97

PLANSCHER

Planscher. Pl. 1-7

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på