En av de två runstenarna vid Källby ås i Västergötland (Vg 56) med texten "Styrlak(?) satte denna sten efter Kår, sin fader".En av de två runstenarna vid Källby ås i Västergötland (Vg 56) med texten "Styrlak(?) satte denna sten efter Kår, sin fader".Foto: Magnus Källström (CC BY)

Västergötlands runinskrifter

Granskade och tolkade av Hugo Jungner och Elisabeth Svärdström

Sveriges runinskrifter 5 (1940-1970)

TEXT
PLANSCHER

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384,
magnus.kallstrom@raa.se

 

Dela sidan på