Runstenen Vs 13 vid Anundshögen utanför Västerås.Runstenen Vs 13 vid Anundshögen utanför Västerås.Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Västmanlands runinskrifter

Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson

Sveriges runinskrifter 13 (1964)

TEXT
  • Vs 1-17 + innehåll, förkortn., översikt. Sid. I-VI, 1-54
  • Vs 18-33 + ordförteckn., egennamn. Sid. 55-94
PLANSCHER
Dela sidan på