Detalj av det så kallade sårfeberbenet (Sl 62) från kvarteret Professorn i Sigtuna.Detalj av det så kallade sårfeberbenet (Sl 62) från kvarteret Professorn i Sigtuna.Foto: Bengt A. Lundberg (CC BY)

Sigtunas lösföremål

I Sigtuna har påträffats mer än hundra lösföremål med runor. De flesta har framkommit de senaste tjugofem åren i samband med arkeologiska undersökningar och de ger en unik inblick i det vikingatida och tidigmedeltida runbruket i Sverige.

Artiklarna är författade av Helmer Gustavson, som tidigare var verksam vid Runverket. Inskrifterna är numrerade efter en förteckning som han har upprättat och ajourfört (Sl = Sigtuna lösföremål, inom hakparentes ges signum i Samnordisk runtextdatabas). Observera att artiklarna är preliminära och att de successivt kommer att uppdateras.

Om arbetet med de runristade lösföremålen från Sigtuna, se även här.

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på