3D-data för gotländska bildstenar

Här finns 3D-data för ristningsytorna på 68 hela och fragmenterade gotländska bildstenar (ca 400-1100 e.Kr). 14 av dessa har runor (11 runinskrifter eftersom en del hör till samma monument).

3D-modellerna kan laddas ned som STL-filer och öppnas med hjälp av olika programvaror för 3D. 3D-modellerna kan användas och kopieras fritt, men de får inte säljas. Om de används i publikationer, på internet eller i seminarier, undervisning och liknande tillfällen, skall referens alltid ges till Kitzler Åhfeldt, L. ”3D-scanning of Gotland Picture Stones. With supplementary material: Digital catalogue of 3D data”, Journal of Nordic archaeological science, JONAS 18. Dessutom till webbsidan http://3ddata.raa.se.
© Laila Kitzler Åhfeldt

Tabellbeskrivning:

Socken = antikvarisk dokumentation grundas på sockensystemet
Plats = anger plats inom socknen
Lqvt 1941-42 = sidnummer i Sune Lindqvist Gotlands bildsteine I & II (1941-1942)
JP Kat.no. = katalognummer i Nylén & Lamm Gotlands bildstenar (2003, 3rd Swedish edition)
SRI = G + nr, signum i Gotlands runinskrifter, Sveriges runinskrifter, Bd 11 (1962), Bd 12 (1978) samt manus för Gotlands runinskrifter 3
Inventarienr = SHM + nr = inventarienummer vid Historiska Museet, Stockholm
GF + nr = inventarienummer vid Gotlands Museum, Visby
Föremåls-ID = ID hos SHM med länkar till http://www.kringla.nu för mer information
Grupp Lqvt = gruppering enligt Sune Lindqvist Gotlands bildsteine I & II (1941-1942)
1) = bildstenen finns inte i Lindqvist’s Gotlands bildsteine, men gruppen har fastställts av Laila Kitzler Åhfeldt
Filnamn = nedladdningsbar 3D-fil i STL-format

Referenser:

Kitzler Åhfeldt, L. 3D-scanning of Gotland Picture Stones. With supplementary material: Digital catalogue of 3D data, Journal of Nordic archaeological science. JONAS 18.

 

SockenPlatsLqvt 1941-42JP Kat.no.SRIInventarienrFöremåls-IDGrupp LqvtFilnamnFilstorlek
AlskogAlskog K1352SHM 656244502DAlskog_K_JP2_SHM6562.stl638 MB
AlskogTjängvide I1374G110SHM 4171108203DAlskog_Tjangvide_I_G110_JP4_SHM4171.stl173 MB
ArdreArdre I16612aG114SHM 11118:145675EArdre_I_G114_JP12a_SHM11118_1.stl1 MB
ArdreArdre II16712bG114SHM 11118:245674EArdre_II_G114_JP12b_SHM11118_2.stl25,1 MB
ArdreArdre IV157-15814G111SHM 11458:444512EArdre_IV_Seite_B_G111_JP14_SHM11458_4.stl148 MB
ArdreArdre V16412cG114SHM 11118:544510EArdre_V_G114_JP12c_SHM11118_5.stl322 MB
ArdreArdre VI16512dG114SHM 11118:644509EArdre_VI_G114_JP12d_SHM11118_6.stl303 MB
ArdreArdre VII155-15615G112SHM 11118:745539EArdre_VII_JP15_SHM11118_7.stl1 MB
ArdreArdre VIII13916SHM 11118:8108199DArdre_VIII_JP16_SHM11118_8.stl993 MB
BaraNederbjärs II6922GF C4640CBara_Nederbjars_II_JP22_GFC4640.stl70,1 MB
BroC21905 C1)Bro_Nyfynd_2002.stl1,5 GB
EndreEndre skog5053SHM 168744496BEndre_Endre_skog_JP53_SHM1687.stl197 MB
FoleSt. Tollby4258GF C9018Fole_K_JP57_GFC4366.stl197 MB
FoleTollby57GF C4366BFole_Tollby_JP57_GFC4366.stl197 MB
GardaBote14168SHM 15098145754DGarda_Bote_JP68_SHM15098.stl239 MB
GardaSmiss II35570GF C3644CGarda_Smiss_II_JP70_GFC3644.stl128 MB
GrötlingboUddvide82GF C10977 C1)Grotlingbo_Uddvide_JP82_GFC10977.stl287 MB
HablingboHavor I1891SHM 6915122965AHablingbo_Havor_I_JP91_SHM6915.stl236 MB
HallaBroa IV105104GF A2263CHalla_Broa_IV_JP104_GFA2263.stl159 MB
HallaBroa V45105SHM 1270944518BHalla_Broa_V_JP105_SHM12709_Fid44518.stl16,1 MB
HallaBroa VI44106SHM 1270944519BHalla_Broa_VI_SHM12709_Fid44519.stl19,1 MB
HallaBroa XIV22114GF C6612AHalla_Broa_XIV_JP114_GFC6612.stl56,8 MB
HallaBroa XVII400117SHM17391Halla_Broa_XVII_JP117_SHM17391.stl108 MB
HallaBroa XVIII70, 399118GF C7888BHalla_Broa_XVIII_JP118_GFC7888.stl9,1 MB
HallaBroa XIX119SHM20517Halla_Broa_XIX_JP119_SHM20517_8.stl17,2 MB
HallaBroa 21444GF C11606Halla_Broa_21_JP444_GFC11606.stl61 MB
HellviIre III37141SHM 20550:16244495BHellvi_Ire_III_JP141_SHM20550_162_Fid44495.stl36,1 MB
HogränHogrän K145150G203GF C10645/B1063EHogran_K_G203_JP150_GFC10645_B1063.stl302 MB
KlinteHunninge I128153GF C9286CKlinte_Hunninge_I_JP153_GFC9286.stl583 MB
LokrumeLauks38172GF C1401BLokrume_Lauks_JP172_GFC1401.stl130 MB
LokrumeLokrume K93-94171 G252SHM 1434245257CLokrume_K_JP171_SHM14342_Fid45257.stl156 MB
LärbroKällstäde43176SHM 405144497BLarbro_Kallstade_SHM4051.stl313 MB
LärbroNorder-Ire I136177SHM 15099:144535BLarbro_NorderIre_I_JP177_SHM15099_1.stl100 MB
LärbroNorder-Ire II46178SHM 15099:244536BLarbro_NorderIre_II_JP178_SHM15099_2.stl22,5 MB
LärbroNorder-Ire III445179SHM 15099:344537ALarbro_NorderIre_III_JP179_SHM15099_3.stl136 MB
LärbroNorder-Ire IV180SHM 15099:444538A?Larbro_NorderIre_IV_JP180_SHM15099_4.stl41,4 MB
LärbroNors446182SHM 1643044560ALarbro_Nors_JP182_SHM16430.stl296 MB
LärbroPavals3183SHM 1474944531ALarbro_Pavals_JP183_SHM14749.stl54,8 MB
LärbroTängelgårda I86189SHM 4373108186CLarbro_Tangelgarda_I_JP189_SHM4373.stl651 MB
LärbroTängelgårda III449191SHM 4373108200CLarbro_Tangelgarda_III_JP191_SHM4373.stl426 MB
LärbroTängelgårda IV91192SHM 437344501CLarbro_Tangelgarda_IV_JP192_SHM4373.stl311 MB
MarteboMartebo K6194G264SHM 11696120550AMartebo_K_I_JP194_SHM11696.stl636 MB
NärMickelgårds150201G94SHM 1505044532ENar_Mickelgards_G94_JP201_SHM15050.stl63,2 MB
NärRikvide35202SHM 48444494BNar_Rikvide_JP202_SHM484.stl52,3 MB
NärSmiss I142203SHM 11521108202DNar_Smiss_I_JP203_SHM11521.stl164 MB
NärSmiss II204SHM 17432:444562Nar_Smiss_II_JP204_SHM17432_4.stl21,2 MB
SandaSanda I177212G181SHM 13127108188E?Sanda_K_I_G181_JP212_SHM13127.stl101 MB
SjonhemSjonhem I146220G134GF B1061ESjonhem_I_G134_JP220_GFB1061.stl167 MB
SjonhemSjonhem II149221G135GF B1062ESjonhem_II_G135_JP221_GFB1062.stl187 MB
StenkyrkaLillbjärs I103277SHM 1374245680CStenkyrka_Lillbjars_I_JP277_SHM13742.stl79,8 MB
StenkyrkaLillbjärs II511278SHM 13742:345167CStenkyrka_Lillbjars_II_JP278_SHM13742.stl73,3 MB
StenkyrkaLillbjärs III104279SHM 13742:244520CStenkyrka_Lillbjars_III_JP279_SHM13742.stl140 MB
StenkyrkaLillbjärs 17107292GF C2483CStenkyrka_Lillbjars_17_JP292_GFC2483.stl237 MB
StenkyrkaSmiss I97295GF 3428CStenkyrka_Smiss_I_JP295_GF3428.stl1,5 GB
StenkyrkaStenkyrka K 13241GF C10982Stenkyrka_K_13_JP241_GFC10982.stl94,7 MB
StenkyrkaStenkyrka K 18246GF C10987Stenkyrka_K_18_JP246_GFC10987.stl33,7 MB
StenkyrkaStenkyrka K 23251GF C10992Stenkyrka_K_23_JP251_GFC10992.stl13,2 MB
StenkyrkaStenkyrka K 24252GF C10993Stenkyrka_K_24_JP252_GFC10993.stl25,6 MB
VallstenaVallstenarum16322SHM 14127108205AVallstena_Vallstenarum_JP322_SHM14127.stl265 MB
VäskindeBjörkome I10335SHM 757044506AVaskinde_Bjorkome_I_JP335_SHM7570.stl150 MB
VäskindeButter65337GF C5179BVaskinde_Butter_JP337_GFC5179.stl116 MB
VäskindeVäskinde K 5332GF C10397:1Vaskinde_K_5_JP332_GFC10397_1.stl508 MB
VäteMölner341GF C10976Vate_Molner_JP341_GFC10976.stl469 MB
okänd351GF C11003GF_C11003.stl24,7 MB
okändGF C10089GF_C10089.stl28,6 MB
okändGF C20115GF_C20115.stl16,6 MB
okändSHM45110:1SHM45110_1.stl203 MB
okändSHM45110:2SHM45110_2.stl41,8 MB
Dela sidan på