Runsten Skylt i GunnarsskogFoto: Magnus Källström (CC BY)

Runstenar i Sverige

Runstenar är sevärda kulturhistoriska monument. Vi har valt ut ett antal besöksvärda runristningar och sammanställt information om dem. För varje ristning finns också en anvisning om hur du hittar dit. Välj vart du vill åka, skriv ut beskrivningen och packa picknickkorgen!

Runstenarna restes ofta i anslutning till vägar, broar eller viktiga samlingsplatser där de kunde ses och läsas av många. Många runstenar står kvar på ursprunglig plats. Att göra utflykter till sådana runstenar är ett bra sätt att föreställa sig deras roll i det förhistoriska kulturlandskapet. Alla runstenar står dock inte på ursprunglig plats. En del runstenar som satts in i medeltida kyrkväggar står i dag resta på kyrkogården medan andra sitter kvar i kyrkväggen. Under 1700- och 1800-talen flyttades runstenar för att pryda slotts- och herrgårdsparker. Runstenarna är ojämnt fördelade över landet. Den nordligaste runstenen finns i Jämtland. De landskap som saknar runinskrifter i sten och de landskap som hittills saknar presentationer av någon runsten finns inte med i listan. Flera presentationer av sevärda runstenar kommer successivt att läggas till. För varje sevärd runsten kommer även information om platsens tillgänglighet att infogas efter hand. De flesta runristningarna gjordes under 1000-talet. Inskrifterna på dem är ristade med den vikingatida runradens tecken. Några inskrifter är dock äldre. De har inskrifter med urnordiska runor.

Avdelningen ”Runstenar i Sverige” har varit borta ett tag, men eftersom den har visat sig vara efterfrågad har vi lagt ut PDF-filer av de gamla sidorna. Dessa kan eventuellt innehålla uppgifter som har blivit föråldrade, men tanken är att vi successivt ska förnya dem.

Kontakt:
Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på