Murbergets magasinFoto: Björn Grankvist (CC BY)

Samlingsförvaltning

På museer, kyrkor, hembygdsgårdar, arkiv, bibliotek och i privat ägo finns idag ofta stora samlingar av objekt och föremål. Samlingarna på våra offentliga institutioner är ett arv som tillhör oss alla. Det finns därför ett stort behov av att sköta om och hålla ordning på samlingarna så att de kan användas både nu och i framtiden.

Vad är samlingsförvaltning?

Begreppet samlingsförvaltning innefattar allt arbete med att sköta om och vårda de fysiska objekten samt att hantera den information som skapas kring dem. Alla aktiviteter som är relaterade till objekt i samlingen är beroende av pålitlig information, att man vet vad man har, att objekten är i gott skick och att man kan hitta och använda det man söker. Har man kontroll över samlingen genom god samlingsförvaltning kan den också utvecklas och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.

Vad gör Riksantikvarieämbetet?

Inom området samlingsförvaltning gör vi bland annat detta:

Vi vill föra en fortlöpande dialog med museer och övriga samlingsförvaltare kring behov och aktuella frågeställningar. Kontakta oss gärna.

Kontakt:
Annika Carlsson, samlingsförvaltning, tfn. 08-5191 8351, annika.carlsson@raa.se

Ingela Chef Holmberg, samlingsförvaltning, förebyggande konservering, tfn. 08-5191 8368, ingela.chef.holmberg@raa.se

Gabriella Ericson, samlingsförvaltning, klimat- och ljusfrågor, tfn. 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

Erika Hedhammar, samlingsförvaltning, katastrofberedskap och restvärdesräddning, tfn. 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se

Carola Häggström, samlingsförvaltning, arkeologisk konservering och frystorkning, tfn. 08-5191 8371, carola.haggstrom@raa.se

Dela sidan på