Deltagare Samlingsforum 2016Foto: Andrei Alexa (CC BY)

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium där vi tillsammans utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Bakgrunden till Samlingsforum är ett brett uttryckt önskemål om bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Samlingsforum 2017 kommer att hållas den 22–23 november på Skissernas Museum i Lund. Läs mer här.

Tidigare seminarier

Samlingsforum 2016: Från samling till utställning, i Visby i samarbete med Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges museer samt Gotlands Museum.

Samlingsforum 2015: Gröna museer och giftiga samlingar?, i Stockholm i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, PRE-MAL (svenska skadedjursgruppen), Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges Museer, Nordiska museet samt Medicinhistoriska museet i Göteborg.

Samlingsforum 2014: Ljus i museer, i Umeå i samarbete med Västerbottens museum och Riksförbundet Sveriges museer.
Här finns flera av presentationerna.

Samlingsforum 2013 : God samlingsförvaltning, i Karlstad i samarbete med Värmlands Museum och Riksförbundet Sveriges museer.
Här finns flera av presentationerna.

Samlingsforum 2012: Plast i museisamlingar, i Stockholm i samarbete med Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer.

Samlingsforum 2011: Bevarande och tillgänglighet, i Göteborg i samarbete med Världskulturmuseet och PRE-MAL.
Diana Walters presentation Samlingsforum 2011

Samlingsforum 2010: Inomhusmiljö i museimagasin, i Visby i samarbete med Högskolan på Gotland.

Kontakt: Gabriella Ericson, tfn. 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

 

Dela sidan på