Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

Omistliga kulturvärden går upp i rök eller skadas vid bränder och andra katastrofer. Vem påverkar vad som räddas? Slumpen ska inte avgöra om kulturarvet bevaras eller inte.Framsidan av Handbok i katastrofberedskap och RVR

Därför har Riksantikvarieämbetet i samarbete med en rad andra aktörer, tagit fram en webbaserad handbok i katastrofberedskap. Boken är en hjälp i det förebyggande arbetet mot exempelvis bränder i kyrkor och vattenskador på arkivsamlingar.

Handboken…

  • är interaktiv med länkar både inom dokumentet och till externa sidor
  • har många illustrationer och exempel samt tips och råd från verkligheten
  • har en Sökfunktion – som (utöver index) hjälper dig att söka reda på just det du önskar
  • har snabbinformation i punktform som sammanfattar det viktigaste och kan skicka ut
  • är gjord i ”tryckvänlig” text så att det fungerar bra att läsa på webben liksom att trycka ut i fysiska exemplar

Checklistor

Handbokens huvudbeståndsdel är de checklistor som fylls i av respektive institution. Därtill kommer textavsnitt som förklarar, exemplifierar och underlättar arbetet med checklistorna. Det finns också många praktiska tips och exempel till inspiration för planering och praktiska övningar. Checklistorna finns längst bak i handboken men kan laddas ner separat eftersom de kontinuerligt behöver revideras.

Checklistor ur handboken
Nedanstående filer är i word och går att fylla i innan du skriver ut.

Ett praktiskt redskap

Handboken och checklistorna ska vara ett praktiskt redskap för ledare och säkerhetsansvariga vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och andra gudstjänstlokaler och till förvaltare av värdefulla samlingar och historiska byggnader. Fokus läggs på riskanalys och ansvarsfördelning med en uppmaning om att bruka sunt förnuft och göra det bästa med små medel.

Kontakt: Erika Hedhammar, tfn. 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se

Dela sidan på