Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Fukt blir ett växande problem i framtiden genom ett förändrat klimat. Vägg, Borgholms slottsruin, Öland.Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Klimat och miljö

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor riktar in sig både på att anpassa sig till (adaptation) och förebygga (mitigation) klimatförändringarnas konsekvenser.

Klimatanpassning för kulturarv kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Förebyggande arbete som riskhantering, planering och underhållsåtgärder, men också samverkan mellan olika samhälls- och beredskapsområden, är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv.

Handlingsplan för klimatanpassning

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017. Den innehåller aktiviteter som handlar om samverkan och dialog, regler och finansiering samt forskning och utveckling. Läs mer här: https://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/klimatanpassning-och-kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse/

Forum för klimat och kulturarv

I Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimat och kulturarv ingår bland annat ett nätverk och ett regelbundet Forum för klimat och kulturarv. Läs mer om Forumen 2015 och 2017 här: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv/page/forum-for-klimat-och-kulturarv-2015; http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv/page/forum-for-klimat-och-kulturarv-2017

Klimat och kulturarv

Förebyggande arbete och riskhantering är viktiga verktyg i klimatarbetet. Bra planeringsunderlag där kulturmiljöer är tydligt identifierade och klimatscenarier på kortare- och längre sikt är praktiska verktyg för att kunna arbeta förebyggande i fysisk planering.

Under 2016 slutfördes två projektarbeten i Västra Götaland, Halland respektive Blekinge län. Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige analyserar och visualiserar hur kulturarvet påverkas i ett förändrat klimat, läs mer: Kulturarv för framtida generationer.

I Blekinge undersöktes vilka miljöer som hotas av översvämning, läs mer: Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat.

I gruppen Klimat och kulturarv på Kulturvårdsforum samlas löpande information, kunskap och verktyg i klimatanpassningsarbetet med kulturarvet: http://www.kulturvardsforum.se/group/natverket-klimat-och-kulturarv

Vägledning

Samlad information om det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige kan man hitta på Klimatanpassningsportalen. Den är ett samarbete mellan sjutton myndigheter (inkluderat Riksantikvarieämbetet) och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Verktygssamlingen ”Åtgärda”, som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning, består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen.

Se även

Energiplanering
Katastrofberedskap

Kontakt: Per Lindqvist, tfn 08-5191 8717, per.lindqvist@raa.se
Erika Hedhammar, tfn 08-5191 8373, erika.hedhammar@raa.se
Therese Sonehag, tfn 08-5191 8414, therese.sonehag@raa.se

Dela sidan på