Digitala historiska kartor

Sverige har ett unikt och omfattande historiskt kartmaterial som sträcker sig från tidigt 1600-tal fram till våra dagar. Kartorna är en viktig källa för alla dem som arbetar med landskapet. Riksantikvarieämbetet arbetar för att öka tillgängligheten till detta unika arkivmaterial. Samtidigt utvecklas metoder, som gör det möjligt att arbeta med historiska kartor i geografiska informationssystem (GIS).

Riksantikvarieämbetet samarbetar med Lantmäteriet för att förbättra tillgängligheten. Metoder har utvecklats för att skapa högkvalitativa, digitala kopior av de historiska kartorna och för att göra det möjligt att söka, titta på och beställa sådana kopior via Internet.

En god tillgänglighet till historiska kartor är av betydelse inom till exempel samhällsplaneringen, där de tillsammans med annan information utgör underlag för arbetet med att skydda, planera och utveckla landskapet. Detta har även inneburit ökande krav på att den historiska kartinformationen anpassas till geografiska informationssystem (GIS) och görs jämförbar med annan digital landskapsinformation.

Riksantikvarieämbetet arbetar därför med utveckling av metoder för anpassning av historiska kartor till GIS. Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i en enkel, användarvänlig metod för digital rektifiering och i olika metoder för vidarebearbetning, analys och presentation. Resultaten av arbetet finns redovisade i en serie rapporter och manualer.

Kontakt: Rikard Sohlenius, Kulturmiljöavdelningen , tfn. 08-5191 8598. rikard.sohlenius@raa.se

Dela sidan på