Regional tillväxt och utveckling

Kulturarvet är en resurs som genom varsamt vårdande och bevarande kan användas som ett viktigt verktyg för tillväxt. På uppdrag av regeringen samarbetar Riksantikvarieämbetet med andra myndigheter för att genomföra Sveriges strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Genom samverkan mellan myndigheter skapas samsyn och förståelse, vilket leder till satsningar med bred förankring och stor genomslagskraft. Riksantikvarieämbetet bevakar så att kulturarvet finns på agendan inom alla politikområden.

Kontakt: Ove Bengtsson, tfn. 08-5191 8026ove.bengtsson@raa.se

Dela sidan på