Samhällsplanering

I planeringen av till exempel nya vägar, bostadsområden eller energiförsörjning är det viktigt att tidigt uppmärksamma frågor om kulturmiljön och andra värden i landskapet och bebyggelsen. Konsekvenserna för dessa värden om planerna genomförs ska också bedömas och beskrivas.

Kulturmiljön ger historiska perspektiv på samhällsutvecklingen och är också en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring. När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön, så att dess värden kan föras vidare till kommande generationer.

Metoder som stöd

Riksantikvarieämbetet har under många år arbetat med att utveckla metoder för att beskriva och förklara kulturmiljövärden i landskapet och bebyggelsen, som stöd för länsstyrelser, kommuner och andra aktörer. Vi samverkar också med andra myndigheter kring vägledning och metodutveckling för hanteringen av kulturmiljöfrågor i planering och prövning.

Kontakt: Lena Odeberg tfn. 08-5191 8036 Lena.Odeberg@raa.se  Anders Hedlund 08-5191 8589 Anders.Hedlund@raa.se

Dela sidan på