Energiplanering

Omställningen från fossila till förnyelsebara energikällor kommer att förändra landskapet i en omfattning som ännu inte går att överblicka.

Riksantikvarieämbetets verkar för att omställningen sker på ett sätt som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi vill i samverkan med andra myndigheter och organisationer föra en dialog om framtidens landskap och skapa förutsättningar för en omställning som tar tillvara landskapets värden.

Energiproduktionen tar plats

Hittills har produktionen av energi inte varit lika synlig som till exempel jord- och skogsbruk. Energiskogar, energigrödor, vind- och vattenkraft kommer nu att bli alltmer påtagliga inslag som på sikt förmodligen förändrar landskapet minst lika mycket som till exempel de stora jordbruksreformerna under 1800-talet.

Fler anspråk ska rymmas

Samtidigt kommer landskapet att bli en arena för allt fler intressenter. Därför är det avgörande att i ett tidigt skede av omställningen uppmärksamma och hantera olika anspråk på landskapet så att bra och mångsidiga lösningar kan utformas.

Kontakt: Håkan Slotte, Kulturmiljöavdelningen , tfn. 08-5191 8171. hakan.slotte@raa.se

Dela sidan på