Riksintressebeskrivningar

Här nedan finner du och kan ladda ned riksintressebeskrivningar för kulturmiljövården.

Riksantikvarieämbetet beslutade 1996-1997 om reviderade motiv- och värdebeskrivningar för de befintliga riksintresseområdena. Avsikten var att tydliggöra värdena och förbättra möjligheterna att hävda dem i konkurrens med andra intressen. I praktiken krävs dessutom regionalt utarbetade fördjupade värdebeskrivningar som underlag för beslut om planering och exploatering.

De senaste åren har flera län reviderat sina riksintressebeskrivningar och förtydligat dem enligt en utvecklad modell som beskrivs närmare i bilaga 4b i handbok för kulturmiljövårdens riksintressen från 2014.

Landskaps- och miljötypslistan är en ordlista över de i texterna förekommande landskaps- och kulturmiljötyper och avser att underlätta förståelsen av texterna för främst planerare och politiker, samt göra det lättare att jämföra riksintressena sinsemellan.

Riksintressebeskrivningar, län för län

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

Kontakt:

Kersti Lilja, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 85 35   kersti.lilja@raa.se

Tina Mathiesen, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 85 36, tina.mathiesen@raa.se

 

Dela sidan på