Tycho Brahes rekonstruerade renässansträdgårdTycho Brahes rekonstruerade renässansträdgårdFoto: Lina Örtman (Ingen upphovsrätt)

Att rekonstruera en kulturmiljö i Tycho Brahes vetenskapliga spår

Antal kommentarer:

Följ med på en visning och lär dig om hur Tychos vetenskapliga arbete och renässansens önskan om att återskapa ett jordiskt paradis, kan ha format Uraniborgs trädgård. För Tycho var naturen full av möjligheter och han använde den i sitt astronomiska, såväl som i sitt alkemiska arbete.

Datum: Lördagen den 9 september

Tid:

Program

En renässansträdgård full av både gåtfull symbolik och praktiskt användande. Hur formades den mitt på den mytomspunna lilla ön Ven? Under dagen får du lära dig mer om detta. Det finns också möjlighet att provsmaka renässansäpplen och krikon i fruktlunden samt att delta i en workshop för att plantera sitt eget frö.

Hålltider för programpunkter:

Lördag, 9 september, 2017

12:00 - 13:00 Tillsammans med vår trädgårdsmästare lär vi oss hur den rekonstruerade renässansträdgården har vuxit fram, vilka tankar som funnits bakom dess utformning samt hur det vardagliga arbetet ser ut idag. Vilket samband hade växterna med tillverkningen av medicin i det alkemiska laboratoriet på slottet Uraniborg? Och hur kan kulturrelikväxter fungera på en sådan plats?

14:00 - 14:30 Skördetid i fruktlunden med möjlighet att provsmaka renässansäpplen och krikon.

12:00 - 16:00 Ta en del av Uraniborgs trädgård med dig hem! Under hela dagen har du möjlighet att plantera ditt eget frö i trädgårdens sydöstra lusthus.

Besöka

Adress: Landsvägen 182, 260 13 St Ibb

Landskap: Skåne

Vägbeskrivning:

Från Landskrona går det daglig färjeförbindelse till Ven med Ventrafiken. Överfarten tar en halvtimme och vid ankomst i Bäckviken finns den uppmötande Venbussen. Är ni över fem personer i en grupp kan det vara bra att förvarna Venbussen på tel. 46 (0)418 720 77.

Tillgänglighet:

Renässansträdgård
Trädgården består av två delar, en rekonstruerad miljö samt en experimentell odling. Den rekonstruerade trädgården är inhägnad. Grinden är 75 cm bred och gångarna är mellan 60 cm till 85 cm breda, gångarnas underlag är packat grus och snäckskal.

Fruktlunden
Fruktlunden består av ängsmark med trädplanetringar. En grusgång på 120 cm leder fram till lusthuset och utställningen Urania Titani – det sinnliga lusthuset. Ingången till lusthuset är 70 cm bred, lusthusets golv består av ett tjockt lager havssand.

Toaletter
Samtliga toaletter finns utanför museiområdet, mitt emot museientrén. Underlaget inom detta område är grus men lagret är inte tjockare än att det fungerar för såväl cyklar, cykelkärror, rullstolar och rullatorer. Här finns både WC och RWC.

Mer information finns på: http://www.tychobrahe.com/

Kontakt

Kontaktperson: Tycho Brahe-museet

Telefon/Mobiltelefon: 0418-473109

E-post: tycho.brahe@landskrona.se

Arrangörer: Tycho Brahe-museet

Länk till webbplats: http://www.tychobrahe.com/

Dela sidan på