Skålgropar vid Huddinges Fornstig.Foto: Olle Wilson (CC BY)

Huddinges Fornstig

Huddinge Hembygdsförening inviger Fornstigen. Den spännande Fornstigen genom Glömstadalen i Huddinge kan åter tas i bruk efter att den iordningställts. Fornstigen går genom Huddinges gamla kulturlandskap och speglar på så vis utvecklingen från stenålder till nutid.

Datum: Söndagen den 10 september

Tid:

Program

Huddinge Hembygdsförening har under dagen flera aktiviteter längs den nyinvigda Fornstigen. Vid fornlämningar och kulturhistoriska platser berättar vi om Huddinges spännande historia från stenålder till nutid. Bland sevärdheterna finns runristningar, järnåldersgravar, stenåldersboplatser, gårdslämningar, skålgropar, fossila åkrar och torpställen. Kontakter med avlägsna kulturer speglas också i Huddinges rika historia.

Vandringen börjar kl. 13:00 vid Runhällen i Glömstadalen vid Lovisebergsvägen och slutar vid de gamla gravfälten bakom Vistaskolan.

Hålltider för programpunkter:

Söndag, 10 september, 2017

13:00 - 15:00 Invigning av Huddinges Fornstig

Övrig information:

För detaljerad information om programpunkter mm se Huddinge hembygdsförenings hemsida www.huddingehembygd.se

Besöka

Adress: Vistaskolan, Huddinge

Landskap: Södermanland

Tillgänglighet:

Fornstigen går genom Glömstadalen där vissa delar är skog och terräng. Vid Vistaskolan i Huddinge finns bilparkeringar där det är lätt att ta sig fram.

Mer information finns på: http://www.huddingehembygd.se

Kontakt

Kontaktperson: Olle Wilson

Telefon/Mobiltelefon: 070-5381318

E-post: huddinge.hembygd@telia.com

Arrangörer: Huddinge Hembygdsförening

Länk till webbplats: www.huddingehembygd.se

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: