Landskapets vilda och tama på Julita gård

Följ med på en vandring bland äldre och nyare kulturspår och en mångfasetterad berättelse om en betesmarks historia.

Datum: Söndagen den 10 september

Tid:

Program

Visningen är i en mångbrukad betesmark som gått från central plats på järnåldern, mångbrukat mark under vasatiden, nödvändig foderresurs på 1700-talet för att i början av 1900-talet sakna produktivt värde. Vit mitten av 1900-talet blev marken åter en resurs som idag förvandlats till en ovärderlig del i Julita gårds kultur- och naturhistoria.

Följ med på en vandring bland äldre och nyare kulturspår och en mångfasetterad berättelse om en betesmarks historia

Hålltider för programpunkter:

Söndag, 10 september, 2017

14:00 - 16:00 Guidad vandring i Oxhagen intill Julita gård

Övrig information:

Vi träffas på ladugårdsbacken invid Sveriges Lantbruksmuseum (https://goo.gl/maps/nbwvPWehZx12)
Vandringen sker i en stenig och blockig betesmark vilket kan vara ett hinder för den som har hjälpmedel för att förflytta sig. Kläder efter rådande väderlek och skor anpassade för ojämn mark. Inga djur finns i hagen under visningen.

Besöka

Adress: Julita gård, Sveriges lantbruksmuseum, JULITA

Landskap: Södermanland

Vägbeskrivning:

https://goo.gl/maps/nbwvPWehZx12

Från Herrgårdsparken. Följa pilar i parken som pekar mot Utställningshallar. Gå genom persongrinden vid väg 214 och korsa vägen för att gå mot de stora rödmålade ladugårdsbyggnaderna

Transport på väg 214 från Öster: Följ väg 214 förbi besöksparkeringen vid Julita gård och ta höger vid ladugårdsområdet med stora rödmålade ekonomibyggnader.

Transport på väg 214 från Väster: Följ vägskyltar mot Julita gård. Tag vänster vid skylten "Utställningar" vid Julita gårds Ladugårdsområde med stora rödmålade ekonomibyggnader.

Tillgänglighet:

Visningen går i terräng vilket kan försvåra de som rör sig med stöd. Toaletter finns att tillgå vid visningens början och slut

Kontakt

Kontaktperson: Per Larsson

Telefon/Mobiltelefon: 08-51954572

Arrangörer: Julita gård

Länk till webbplats: https://www.nordiskamuseet.se/kalendarium/kulturarvsdagen-2017

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: