Finska magasinet vid Stjärnholms Gård, OxelösundFoto: Karl-Lennart Eriksson (CC BY-NC)

Öppna dörrar till Stjärnholms Gård

"En vandring bland ängar och gårdar, redovisning av livet på Stjärnholm" är en beskrivning av livet på Stjärnholm under början av 1900-talet. Vi kommer i kontakt med en verksamhet som hade jordbruk och mjölkproduktion och där skogen och den egna sågen och smedjan skulle skötas och användas.
Reservation för programändringar.

Datum: Lördagen den 9 september

Tid:

Program

Hålltider för programpunkter:

Lördag, 9 september, 2017

10:00 - 14:00 Guidning och visning av dagens Stjärnholms gård och arvet från tidigare verksamhet

Besöka

Adress: Stjärnholms Gård, 613 41 Oxelösund

Landskap: Södermanland

Tillgänglighet:

De offentliga miljöerna är tillgängliga med rullstol tex toaletter. De gamla byggnaderna kan bara delvis besökas och då med hjälp. Gångvägar inom gårdstunet är farbara med rullstol.

Mer information finns på: http://oxhembygd.se/kulturarvsdag2017

Kontakt

Kontaktperson: Christer Marklund

Telefon/Mobiltelefon: 0705264778

E-post: info@oxhembygd.se

Arrangörer: Oxelösunds Hembygdsförening

Länk till webbplats: http://oxhembygd.se

  • Skriven av: Maria Jansson
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: